Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

Data publikacji: 13.03.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

· Powodem umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej było lekkomyślne zachowanie syna i córki, którzy niezgodnie z prawdą powiedzieli w szkole, że są źle traktowani w domu.

· Wcześniej matka i dzieci doświadczali przemocy ze strony ojca małoletnich.

· Najmłodsze z dzieci umieszczonych w domach dziecka miało zaledwie półtora roku.

· W czasie pobytu dzieci w placówkach, matka regularnie je odwiedzała i udzielała potrzebnego wsparcia. Małoletni byli też urlopowani do domu w dni wolne od nauki.

· Zgromadzona dokumentacja medyczna nie wykazała, aby kobieta stosowała przemoc wobec dzieci. Także sąsiedzi rodziny potwierdzali, że matka prawidłowo sprawuje władzę rodzicielską.

· Obecnie sąd pozwolił na powrót małoletnich do domu rodzinnego na czas trwającego postępowania.

· Matkę reprezentują przed sądem prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Szereg problemów rodziny

 

Ewelina Szmidt jest matką sześciorga dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji z powodu agresywnego zachowania byłego męża. W listopadzie 2021 r., na wniosek Eweliny Szmidt, sprawca przemocy został w końcu zmuszony do opuszczenia mieszkania w asyście policji. Następnie w grudniu tego samego roku wszczęto postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej kobiety nad jej sześciorgiem dzieci. Było to następstwem zainteresowania instytucji publicznych po tym, jak jedna z córek Eweliny Szmidt poskarżyła się pracownikom szkoły, że jej matka miała dopuszczać się niewłaściwych zachowań względem córki – stosować wobec niej przemoc oraz zaniedbywać opiekę nad córką. Kobieta zaprzeczała słowom córki. Po wszczęciu postępowania, siedemnastoletni syn w złości na matkę za to, że ograniczyła mu dostęp do Internetu, opowiedział, że miał być źle traktowany w domu.  

 

Następnie sąd wydał postanowienie o objęciu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorem kuratora. Później, jeszcze przed pierwszą rozprawą, sąd wydał kolejne postanowienia w trybie zabezpieczenia, na podstawie których sześcioro dzieci miało zostać umieszczonych w pieczy zastępczej. Z uwagi konieczność zapewnienia jednemu z synów specjalistycznej opieki, matka zawnioskowała o umieszczenie chłopca w domu pomocy społecznej. Sąd przychylił się do jej wniosku. Rodzeństwo znalazło się w trzech różnych placówkach.

 

W związku z brakiem miejsca w placówkach, dzieci, pomimo postanowienia sądu, które było natychmiast wykonalne, jeszcze przez wiele tygodni przebywały z mamą. W tym czasie w rodzinie Eweliny Szmidt nie działo się nic niepokojącego, co miałoby świadczyć o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczych jeszcze przed przeprowadzeniem pełnego postępowania dowodowego.

 

Interwencja w obronie dzieci

 

W obronie matki wystąpiło kilkunastu sąsiadów, którzy podpisali petycję, gdzie zaprzeczyli jakoby matka zaniedbywała dzieci. Ich zdaniem dzieci lgnęły do matki oraz były zawsze zadbane. Twierdzili również, że dzieci Eweliny Szmidt miały zapewniane posiłki, a matka nieraz częstowała również ich dzieci. Zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna nie potwierdziła, żeby matka stosowała przemoc wobec małoletnich. Do sądu wpłynęła również przychylna dla kobiety opinia Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. W sprawę zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Gdy dzieci trafiły do trzech różnych placówek, Ewelina Szmidt odwiedzała je niemal codziennie. Później uzyskała zgodę na urlopowanie małoletnich do domu rodzinnego, które było systematycznie rozszerzane. Ostatecznie dzieci były w domu w każdy dzień wolny od nauki. Matka, pomimo tego, że dzieci przebywały na co dzień w placówkach, zapewniała im profesjonalną opiekę medyczną. Rodzeństwo odseparowane od matki wielokrotnie wyrażało żal za swoje lekkomyślne słowa w stosunku do matki i pragnęło wrócić do domu.

 

Ponadto, Ewelina Szmidt rozpoczęła pracę, spłaciła prawie w całości zadłużenie mieszkania. Odbyła warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo - wychowawcze oraz podjęła terapie psychologiczną w związku z trudnymi doświadczeniami życiowymi.

 

Dzieci wracają do matki

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli wniosek o uchylenie prawomocnych postanowień, na podstawie których dzieci trafiły do pieczy zastępczej na czas postępowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe uwzględnił ten wniosek, zwalniając pięcioro dzieci z domów dziecka do domu rodzinnego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie zobowiązał matkę na czas trwania postępowania do ścisłej współpracy z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym i kuratorem sądowym.

 

W ustnych motywach postanowienia sąd wskazał, że zaszła poprawa sytuacji rodzinnej i zmiana postawy matki. Sąd podkreślił, że widać, iż rodzina chce być razem. Zwrócił też uwagę, że trudności rodziny wynikały głównie z agresywnego zachowania ojca dzieci, z którym uczestniczka definitywnie się rozstała. Sąd również wziął pod uwagę to, że jeden z synów za zgodą matki znalazł się w domu pomocy społecznej, gdzie ma zapewnioną profesjonalną opiekę.

 

- Postanowienie sądu o powrocie rodzeństwa do domu jeszcze tego samego dnia, w którym zostało ogłoszone orzeczenie, należy uznać za w pełni uzasadnione. Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamę z dziećmi łączy szczególnie silna więź emocjonalna. Każdy kolejny dzień rozłąki wiązał się dla dzieci z niewyobrażalnym cierpieniem z powodu odseparowania nie tylko dzieci od matki, ale również rozdzielenia samego rodzeństwa i umieszczenia go w różnych placówkach. W tej sprawie widać ogromną determinację i miłość matki do dzieci, która sprawia, że, pomimo trudnej przeszłości, kobieta walczy ze wszystkich sił o to, aby stworzyć razem ze swoimi dziećmi szczęśliwą rodzinę – podkreśliła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.09.2023

Aborcja na dzień przed porodem?

Wbrew swoim zapewnieniom, aborcjoniści nie chcą pomagać mamom spodziewającym się dziecka w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj Więcej