Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 20.09.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

· Podstawą do wszczęcia postępowania były wypowiedzi jednego z synów, cierpiącego na zespół Asprergera, który przed nauczycielami stwierdził, że miałby być źle traktowany w domu.

· Doniesienia te nie zostały jednak potwierdzone, a postępowanie wykazało, że rodzice w sposób wzorcowy wykonują swoje obowiązki.

· Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Pani Katarzyna i pan Marek są rodziną wielodzietną. Posiadają sześcioro dzieci: pięciu chłopców w wieku 10, 9, 5, 3 i 1 lat oraz jedną dziewczynkę w wieku 7 lat. Wszystkie dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na astmę oskrzelową. Ich najstarszy syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na zespół Aspergera.

W grudniu 2022 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach zwróciła się do Sądu Rejonowego w Siedlcach o wgląd w sytuację rodzinną pani Katarzyny i pana Marka. Zdaniem szkoły ich syn był „za bardzo wprowadzony w świat dorosłych” i przejmował obowiązki rodziców. Dyrekcja i szkolni pedagodzy dali wiarę opowieściom najstarszego z chłopców, który nieprzygotowanie do zajęć usprawiedliwiał rzekomymi obowiązkami domowymi, takimi jak sprzątanie klatki w bloku, samodzielne prasowanie, pranie, przygotowywanie śniadań, opieką nad młodszym rodzeństwem. Zdaniem szkoły chłopiec samodzielnie musiał zaopatrywać się w przybory szkolne, wydatkując na to pieniądze zarobione z tytułu wykonywania obowiązków domowych. Szkoła, w piśmie do sądu, powołała się również na twierdzenia chłopca o tym, że wyprowadza się do babci i będzie uczył się w warunkach domowych.

W efekcie Sąd Rejonowy w Siedlcach wszczął postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej pani Katarzyny i pana Marka nad ich dziećmi. Szkolne doniesienia nie zostały jednak w żaden sposób potwierdzone w toku postępowania. Prawnicy Ordo Iuris dowiedli, że małżeństwo wykonują swoje rodzicielskie obowiązki w sposób wzorcowy, co zgodnie przyznawali powołani w toku postępowania świadkowie. Sprawozdanie środowiskowe kuratora sądowego wprost wykazało, że rodzice zapewniają rodzinie należyte warunki mieszkaniowe. Wszystkie dzieci pani Katarzyny i pana Marka pozostają pod opieką lekarzy różnych specjalizacji – neurologów, otolaryngologów, kardiologów, alergologów, okulistów, stomatologów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Przede wszystkim jednak w toku postępowania nie potwierdzono szkolnych doniesień o rzekomym przejmowaniu domowych obowiązków przez najstarszego z chłopców. Wszystkie dzieci jedzą śniadanie w domu, mają przygotowywane posiłki do szkoły, a w szkole mają również wykupione obiady. Dzieci są także wyposażane w niezbędne przybory szkolne. Ponadto dzieci są wspierane w rozwoju ich pasji i zainteresowań i uczęszczają na zajęcia dodatkowe, takie jak judo czy rysunek.

- Z relacji szkolnych pedagogów wynikałoby, że przedstawione rzekome problemy dotyczą tylko najstarszego chłopca, co przeczy zasadom logicznego myślenia, bowiem gdyby pani Katarzyna i pan Marek nie potrafili zapewnić jednemu dziecku podstawowych potrzeb, jakimi jest jedzenie czy przybory szkolne, to nie potrafiliby zapewnić tych potrzeb również pozostałym dzieciom. Doświadczenie życiowe nakazuje też sądzić, że 10-latek nie jest w stanie samodzielnie prać i prasować ubrań, ani tym bardziej zajmować się i opiekować się piątką młodszego rodzeństwa. Takie twierdzenia nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością – podkreśla Bartosz Malewski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sąd postanowieniem z 19 września 2023 r. stwierdził całkowity brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej pani Katarzyny i pana Marka nad ich małoletnimi dziećmi. Zdaniem sądu, dobro dzieci nie jest zagrożone i nie ma potrzeby ingerowania we władzę rodzicielską, ponadto byłoby to z większą szkodą i krzywdą dla dzieci. Sąd w ustnym uzasadnieniu postanowienia jednoznacznie stwierdził, że skierowanie przez placówkę edukacyjną wniosku o wgląd w sytuację rodzinną było całkowicie nieuzasadnione, a placówki edukacyjne przed skierowaniem powinny dogłębnie rozważyć czy sprawa rzeczywiście nadaje się pod rozpoznanie sądu, w innym przypadku powinny odstąpić od formułowania tego typu wniosków, gdyż powodują one nieuzasadnione zaangażowanie sądu.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.05.2024

Co robić, gdy „klimatyści” łamią prawo? Szkolenie dla kierowców i przechodniów

· W Polsce i na świecie coraz częściej mają miejsce protesty aktywistów klimatycznych.

· Dochodzi m.in. do blokowania dróg, niszczenia zabytków i pomników czy zakłócania wydarzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej