Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trójki adoptowanych dzieci

Data publikacji: 27.05.2024

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Białogardzie zachował pełnię władzy rodzicielskiej rodziców trojga adoptowanych dzieci.

· Powodem wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej były informacje przekazane przez jednego z chłopców pracownikom szkoły, zgodnie z którymi w domu miało rzekomo dochodzić do przemocy.

· W toku postępowania wykazano, że rodzice prawidłowo wykonują swoje obowiązki i nie stosują przemocy wobec dzieci.

· Również chłopiec przyznał się później, że przekazane przez niego informacje były nieprawdziwe. Małoletni wyrazili zadowolenie z opieki, jaką sprawują rodzice.

· U dziecka zdiagnozowano Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), co może powodować skłonność do konfabulacji.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielili prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

W maju 2023 r. do sądu wpłynęło pismo ze szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci. Placówka zawnioskowała o wgląd w sytuację rodzinną. Przyczyną skierowania pisma była rozmowa jednego z chłopców w pracownikami szkoły, w której opowiedział on o rzekomym stosowaniu przez ojca przemocy wobec dzieci. Sąd – na czas postępowania – postanowił objąć rodzinę nadzorem kuratora.

 

Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora wykazał, że dzieci są prawidłowo przysposobione przez adopcyjnych rodziców. Małoletni mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe. Rodzice dbają także o zdrowie dzieci. Chłopcy, u których zdiagnozowano problemy psychologiczne regularnie uczęszczają na terapię. Co najistotniejsze, rodzice nie stosują też przemocy wobec dzieci i nie spożywają alkoholu. Zarówno członkowie rodziny, znajomi rodziców, terapeuci pracujący z dziećmi w ramach pomocy zapewnianej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, jak i inne osoby mające styczność z rodziną przy okazji uczestnictwa w zajęciach dodatkowych bardzo dobrze oceniają sposób, w jaki małżeństwo opiekuje się na co dzień dziećmi. Zgodnie z zobowiązaniem nałożonym przez sąd, rodzice ukończyli także warsztaty wychowawcze.

 

Sąd wskazał, że u dzieci z zaburzeniami z grupy FASD często dochodzi do sytuacji, kiedy zachowują się one w sposób niewłaściwy. Zdarza się, że są agresywne wobec innych osób bądź konfabulują. Z uwagi na powyższe zaburzenia wymagają stabilnego środowiska rodzinnego, ale także jasnych i konsekwentnych zasad postępowania wobec nich, które dla osób postronnych mogą wydawać się z pozoru surowe.

 

Jak ustalił sąd, okoliczności mające źle świadczyć o sytuacji w rodzinie w zdecydowanej większości w ogóle nie miały miejsca albo zostały niewłaściwie zinterpretowane. Dzieci zaprzeczyły też, że rodzice mieliby stosować wobec nich przemoc. Chłopiec, na podstawie którego zeznań wszczęto postępowanie, zaznaczył, że zmyślił przekazane informacje i stwierdził, że chce pozostać z rodzicami.

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej