fbpx Stop genderowej konwencji. Konferencja międzynarodowej koalicji prorodzinnej [WIDEO] | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop genderowej konwencji. Konferencja międzynarodowej koalicji prorodzinnej [WIDEO]

Data publikacji: 10.06.2020

Ordo Iuris

Konwencja Stambulska podważa autonomię i tożsamość rodziny oraz ogranicza prawo rodziców do wychowania dzieci. Pomija faktyczne przyczyny przemocy takie jak uzależnienia czy rozpad rodzin, a jej źródeł dopatruje się w "stereotypowych" rolach płciowych. Instytut Ordo Iuris, wraz z koalicją ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych z 11 państw, zainicjował ruch sprzeciwu wobec przyjęcia konwencji przez Unię Europejską. Początkiem międzynarodowej inicjatywy przeciwko wdrożeniu dokumentu przez UE była konferencja prasowa z ich udziałem. Jeśli konwencja zostanie ratyfikowana, UE będzie mogła ingerować w życie rodzin, bez podstawy w traktatach. Na stronie stopgenderconvention.org można podpisywać petycję przeciwko ideologicznym planom Komisji Europejskiej.

PODPISZ PETYCJĘ

Gospodarzem konferencji był Instytut Ordo Iuris. Zagraniczni goście uczestniczyli w wydarzeniu online. Konferencję otworzył dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Ordo Iuris.

"Międzynarodowa koalicja ma na celu obronę rodziny i suwerenności państwowej. Wspólnie sprzeciwiamy się ideologizacji prawa międzynarodowego" - zaznaczył.

Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, mówiła o obecnym w konwencji błędnym rozumieniu przeciwdziałania przemocy.

"Walka z przemocą wobec kobiet i dzieci powinna być naszym priorytetem. Osoby, które są przekonane, że konwencja stambulska ma na celu walczyć z przemocą wobec kobiet domową, są oszukani. W artykułach tej konwencji nie ma mowy o prawdziwych przyczynach przemocy" - wyjaśniała.

Słowacja była jednym z krajów, w którym parlament odrzucił konwencję stambulską. Sprzeciw wobec genderowego dokumentu w tym kraju podkreślił Patrik Daniska z Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

"Nasza tożsamość jako mężczyzn i kobiet jest silnie zakorzeniona w naszej biologii. Nie można odrywać płci kulturowej od płci biologicznej. Konwencja stambulska przyjęła inne rozumienie. Różnice biologiczne są korzyścią dla nas jako społeczeństwa. W petycji stopgenderconvention.org podkreślamy, że nie ma międzynarodowej zgody na rozumienie terminu gender, czyli płci kulturowej takiego jak w konwencji stambulskiej" - powiedział.

O ingerowaniu władz Unii w wewnętrzne sprawy państw mówiła natomiast dr Željka Markić z chorwackiej organizacji U ime obitelji.

"Będziemy w dalszym ciągu naciskać na Unię Europejską, aby respektowała suwerenność wszystkich państw członkowskich. To jest nie do przyjęcia, aby ideologia gender była narzucana wszystkim 28 krajom. Popieramy ochronę kobiet, ale nie godzimy się na narzucanie sztucznych koncepcji, które mają inny cel niż ochrona kobiet i dzieci" - podkreśliła.

Dr Eszter Párkányi z węgierskiego Center for Fundamental Rights wskazała na daleko idące konsekwencje wdrożenia Konwencji Stambulskiej przez Unię Europejską.

„Konwencja stambulska zmusza nas, aby uznać na gruncie prawnym, że płeć kulturowa jest tylko i wyłącznie koncepcją społeczną, że rodzina, nasze dzieci nie mają związku z biologią. W przyszłości poglądy religijne odrzucające ideologię gender będą uznawane za dyskryminujące. Nie możemy pozwolić Unii Europejskiej przeprowadzić tego eksperymentu społecznego. Rząd Węgier po pełnym zrozumieniu sensu konwencji stambulskiej, nie zamierza jej ratyfikować" - zaznaczyła.

Konferencję podsumowała Magdalena Olek - Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Podkreśliła, że dążenie do przyjęcia konwencji przez UE spotyka się ze sprzeciwem w wielu krajach członkowskich.

"Kraje unijne nie zaakceptowały ideologii gender. Mimo to Komisja Europejska wciąż dąży do wdrożenia konwencji stambulskiej" - mówiła.

Wspieram

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej

Francja ustawowo ograniczyła dostęp do pornografii w Internecie. Czas na Polskę

Coraz więcej państw wskazuje na internetową pornografię jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie po wprowadzeniu epidemicznych lockdownów w 2020 r. Ochrona wolności słowa w Internecie nie może oznaczać przyzwolenia dla naruszania podstawowej zasady konstytucyjnej, jaką jest ochrona dziecka przed demoralizacją. Najwyższy czas, by Polska poszła w ślady Francji, gdzie uchwalono ustawę nakazującą zamykanie stron internetowych udostępniających pornografię bez filtrów weryfikujących wiek użytkownika.

Czytaj Więcej

"Gender trouble" – czyli o tym, czy Konwencja stambulska jest zgodna z Konstytucją RP

Przemoc domowa stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Oznacza ona gehennę kobiet, dzieci a często również osób starszych. Dom, który powinien być „bezpieczną przystanią”, staje się niemym świadkiem ludzkich dramatów. Jak jednak dobrać skuteczne instrumenty mające służyć zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet? Nie jest to zadanie proste. Z pewnością konieczny jest wysiłek na polu edukacji i resocjalizacji.

Czytaj Więcej

ETPC: nielegalne „nabycie” praw rodzicielskich od surogatki nie daje prawa do adopcji dziecka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę Norweżki, która chciała adoptować dziecko swojego byłego konkubenta, wskazując, że wcześniej w USA „nabyła” prawa rodzicielskie od surogatki.

Czytaj Więcej