Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Fala aktów przemocy wobec chrześcijan w Polsce. Raport Ordo Iuris dla OBWE

Data publikacji: 05.05.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris po raz kolejny złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport pokazujący skalę agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce.

· W 2022 r. Instytut odnotował w naszym kraju 77 tego typu zdarzenia.

· W raporcie opisano m.in. 2 fizyczne ataki na księży katolickich, 4 przypadki złośliwego zakłócania Mszy Świętej, 6 przypadków zniszczenia figury Dzieciątka Jezus, 12 przypadków zniszczenia figury Matki Bożej oraz 3 spektakle i happeningi profanujące symbole religijne i obrażające uczucia religijne chrześcijan.

PRZECZYTAJ RAPORT (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

Program monitoringu obejmuje przestępstwa, które zostały opisane w lokalnych bądź ogólnokrajowych mediach. Wykaz obejmuje przypadki przestępstw z całej Polski. Najwięcej zdarzeń opisanych w raporcie to przypadki wandalizmu, niszczenia miejsc oraz obiektów kultu religijnego - kościołów, przydrożnych kapliczek, figurek religijnych, pomników świętych oraz cmentarzy. 

Wśród zdarzeń odnotowanych przez Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris w rocznym raporcie o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce znalazło się m.in. zakłócanie Mszy Św. w kościele w Zabrzu i w Lublinie, profanacja procesji katolickiej podczas happeningu pseudoartystycznego i umieszczenie w warszawskim teatrze rzeźby żeńskiego organu płciowego ustylizowanej na figurę Matki Bożej Fatimskiej, a także zniszczenie zabytkowego krzyża kamiennego, który przetrwał dwie wojny światowe. Autorzy raportu uwzględnili też „jasełka” wystawione w szkole w Gdańsku. W przedstawieniu znalazła się m.in. scena, w której w postać Jezusa wcielił się półnagi uczeń siedzący na taczce. 

Instytut odnotował również atak na plebanię w Dolicach. Mężczyzna zdemolował tam prezbiterium kościoła oraz ogrodzenie, ogród i drzwi do plebanii. Groził również śmiercią księżom. Opisano także sytuację z Zabrza, w której sprawca groził duchownemu rewolwerem. Z kolei w Jaśle ksiądz został zaatakowany nożem na ulicy.  

- Dane przekazywane corocznie przez Instytut Ordo Iuris do OBWE z roku na rok utrzymują się na podobnym poziomie intensywności. Do tej pory szkoły zdawały się miejscem, w którym nauczyciele zachowują standardy wolności religijnej. W tym roku jednak ujawniono przypadek znieważenia Świętej Rodziny i ośmieszania chrześcijan w gdańskiej szkole średniej. Doszło do tego, że młodzież grająca w spektaklu, pokazywała znaki satanistyczne w rytm muzyki, przy całkowitej akceptacji ze strony nauczycieli – podkreśliła adw. Magdalena Mickiewicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.  

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od kilku lat prowadzi badania i analizy nad skalą zjawiska nienawiści wobec różnych grup społecznych. Prawnicy Ordo Iuris od 2015 r. włączają się w ten proces poprzez monitorowanie naruszeń wolności religijnej i aktów agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. W tym celu Instytut powołał w 2018 r. Centrum Wolności Religijnej, które zajmuje się gromadzeniem przypadków naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, znieważeń, nękania, wandalizmów czy innego rodzaju zniszczenia miejsc lub symboli religijnych. Centrum podejmuje też interwencje prawne w celu ochrony praw osób wierzących w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszania ich wolności do wyznawania religii oraz uzewnętrzniania swojej religii przez modlitwę, uczestniczenie w obrzędach religijnych, praktykowanie czy nauczanie.  Instytut Ordo Iuris udziela również pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym.

Raport OBWE ukazuje się co roku w połowie listopada. Gromadzi on informacje o przestępstwach z nienawiści. Obejmuje m.in. takie czyny jak groźby, przestępstwa przeciwko mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa, których popełnienie motywowane jest nienawiścią bądź uprzedzeniami. Dodatkowo, warunkiem koniecznym jest, by dany czyn był zabroniony przez prawo i stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa.

- Istotne jest uwrażliwianie społeczeństwa, aby wszelkie przejawy agresji motywowane nienawiścią na tle religijnym były zgłaszane. Zachowanie spokoju społecznego powinno leżeć w interesie także tych osób, które nie utożsamiają się z wiarą chrześcijańską. Niezbędna jest również zdecydowana reakcja ze strony organów ścigania – zaznacza adw. Magdalena Mickiewicz.

Do Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris można zgłaszać przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób wierzących. Instytut Ordo Iuris zapewnia profesjonalne i bezpłatne wsparcie prawne wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, z uwagi na konieczność ochrony wierzących, których prawa są naruszane ze względu na ich wyznanie. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem [email protected].

Wspieram
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Zwiększenie „solidarności” w zakresie polityki migracyjnej – komunikat Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat Wspólnego planu wdrożenia Paktu w sprawie migracji i azylu. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Potrzebna jest szeroka konfederacja w obronie Ojczyzny

Wybory z jesieni 2023 roku zmieniły sytuację polityczną Polski. Liberalny rząd Donalda Tuska dał sygnał, że jest przede wszystkim zainteresowany kooptacją naszego państwa do wielkiego projektu federalnej Europy. Nastąpiła także zmiana kursu w wymiarze praktycznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Tylko wspólnie możemy zapobiec prześladowaniom chrześcijan w Polsce

Gdy w ubiegłym roku władze w Polsce obejmowali politycy deklarujący jawnie swoją wrogość wobec chrześcijan i obiecujący swoim wyborcom ich „opiłowywanie”, wiedziałem, że musimy być gotowi na najgorsze.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.07.2024

Sąd podtrzymuje ukaranie „Babci Kasi”

· Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, którym aktywistka Katarzyna A., znana jako „Babcia Kasia”, została ukarana naganą za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej