Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Mediatorzy medyczni muszą być niezależni – Ordo Iuris apeluje do Ministra Zdrowia

Data publikacji: 22.10.2018

fotolia

Konflikty między pacjentami, a lekarzami do jakich dochodzi w szpitalach powodują często traumatyczne przeżycia wśród chorych, szczególnie jeśli spór dotyczy dzieci. Takie zdarzenia rodzą często pytania o możliwość zmian w systemie rozstrzygania sytuacji konfliktowych. Instytut Ordo Iuris zwrócił się w tej sprawie z apelem do Ministra Zdrowia.

Centrum Bioetyki Instytutu proponuje, aby umożliwić wprowadzenie do szpitali niezależnych mediatorów medycznych. Byłaby to osoba zaakceptowana przez obie strony, np. ekspert organizacji pozarządowej. Mediator musiałby też być w pełni niezależny od władz szpitala. Natomiast w szpitalach klinicznych mediacje mogłyby prowadzić osoby wyznaczone przez rektorów uczelni medycznych. Takie założenia zostały zawarte w piśmie Instytutu do Ministra Zdrowia.

W porównaniu z obowiązującymi przepisami byłaby to znacząca zmiana. Obecnie ustawa o izbach lekarskich stwierdza, co prawda, że „rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora”. Nie zostaje tu jednak zachowana zasada bezstronności. Bowiem lekarz nie może być w praktyce niezależny od izby lekarskiej, której jest członkiem.

,,Aktualnie w naszym ustawodawstwie medycznym jedynie ustawa o izbach lekarskich wypowiada się na temat mediacji. Niestety w dokumencie tym przewidziano, iż mediator ma być z zawodu lekarzem, co przeczy idei bezstronnego rozwiązywania sporu”- zaznaczył dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

Co więcej, sytuacje konfliktowe między pacjentami, a personelem medycznym w wielu przypadkach rozstrzyga sąd. Najczęściej jednak nie rozwiązuje to problemu, który się pojawił. Sąd zwykle wskazuje bowiem jedną ze stron, której racje przyjmuje za bardziej uzasadnione, bądź wiarygodne. Ponadto rodzice niekiedy bywają niesłusznie uznani za stronę działającą na szkodę dziecka.

,,Sądowe zakończenie sprawy niejednokrotnie nie jest w stanie jej wyjaśnić do końca. Spór między pacjentem, a lekarzem bardzo często wynika z wcześniejszych doświadczeń obu stron. Niejednokrotnie to pamięć o złych doświadczeniach wzmaga poczucie frustracji, która w sposób bezpośredni prowadzi do pojawienia się np. słownej agresji. Wyrok sądu nie ma możliwości zadziałać w takiej sytuacji terapeutycznie. Z rozstrzygnięciem sprawy często bowiem nie zgadza się jedna strona” – stwierdził dr Błażej Kmieciak.

Wspieram
Edukacja

17.10.2019

Próba marginalizacji religii w szkole przez warszawską radną

Warszawska radna przesłała do dyrektorów szkół ankietę, w której zwraca się o uwzględnienie rekomendacji umieszczania lekcji religii jedynie na początku lub końcu dnia zajęć lekcyjnych.  Wydanie takich wytycznych jest sprzeczne z obowiązującym prawem, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną przesłanej do szkół ankiety.
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.10.2019

Starachowice: spotkanie „Prawnicy w obronie rodziny, małżeństwa, życia i sumienia”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Starachowic na spotkanie pt. „Prawnicy w obronie rodziny, małżeństwa, życia i sumienia”. W wydarzeniu weźmie udział dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Instytutu. Wykład będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat konstytucyjnych praw przysługujących rodzicom i możliwości ich egzekwowania. Przedstawione zostaną także działania Ordo Iuris w obronie dzieci i rodziny. 
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.10.2019

Kraków: spotkanie „Jak powiedzieć STOP ideologii LGBT”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Krakowa na spotkanie pt. „Jak powiedzieć STOP ideologii LGBT”. W wydarzeniu weźmie udział adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu. Wykład odbędzie się 21 października (poniedziałek) o godz. 18.00 w lokalu Klubu Polonia Christiana przy ul. Skawińskiej 13 w Krakowie (przystanek tramwajowy: Plac Wolnica – nieczynny z powodu remontu ul. Krakowskiej). Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte. Serdecznie zparaszamy. 
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.10.2019

Skierniewice: spotkanie „Obrona dzieci i rodzin przed polityką gender i ideologią LGBT”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Skierniewic na spotkanie pt. "Obrona dzieci i rodzin przed polityką gender i ideologią LGBT". W wydarzeniu weźmie udział adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu. Wykład będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat konstytucyjnych praw przysługujących rodzicom i możliwości ich egzekwowania. Przedstawione zostaną także działania Ordo Iuris w obronie dzieci i rodziny. 
Czytaj Więcej