Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Mediatorzy medyczni muszą być niezależni – Ordo Iuris apeluje do Ministra Zdrowia

Data publikacji: 22.10.2018

fotolia

Konflikty między pacjentami, a lekarzami do jakich dochodzi w szpitalach powodują często traumatyczne przeżycia wśród chorych, szczególnie jeśli spór dotyczy dzieci. Takie zdarzenia rodzą często pytania o możliwość zmian w systemie rozstrzygania sytuacji konfliktowych. Instytut Ordo Iuris zwrócił się w tej sprawie z apelem do Ministra Zdrowia.

Centrum Bioetyki Instytutu proponuje, aby umożliwić wprowadzenie do szpitali niezależnych mediatorów medycznych. Byłaby to osoba zaakceptowana przez obie strony, np. ekspert organizacji pozarządowej. Mediator musiałby też być w pełni niezależny od władz szpitala. Natomiast w szpitalach klinicznych mediacje mogłyby prowadzić osoby wyznaczone przez rektorów uczelni medycznych. Takie założenia zostały zawarte w piśmie Instytutu do Ministra Zdrowia.

W porównaniu z obowiązującymi przepisami byłaby to znacząca zmiana. Obecnie ustawa o izbach lekarskich stwierdza, co prawda, że „rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora”. Nie zostaje tu jednak zachowana zasada bezstronności. Bowiem lekarz nie może być w praktyce niezależny od izby lekarskiej, której jest członkiem.

,,Aktualnie w naszym ustawodawstwie medycznym jedynie ustawa o izbach lekarskich wypowiada się na temat mediacji. Niestety w dokumencie tym przewidziano, iż mediator ma być z zawodu lekarzem, co przeczy idei bezstronnego rozwiązywania sporu”- zaznaczył dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris.

Co więcej, sytuacje konfliktowe między pacjentami, a personelem medycznym w wielu przypadkach rozstrzyga sąd. Najczęściej jednak nie rozwiązuje to problemu, który się pojawił. Sąd zwykle wskazuje bowiem jedną ze stron, której racje przyjmuje za bardziej uzasadnione, bądź wiarygodne. Ponadto rodzice niekiedy bywają niesłusznie uznani za stronę działającą na szkodę dziecka.

,,Sądowe zakończenie sprawy niejednokrotnie nie jest w stanie jej wyjaśnić do końca. Spór między pacjentem, a lekarzem bardzo często wynika z wcześniejszych doświadczeń obu stron. Niejednokrotnie to pamięć o złych doświadczeniach wzmaga poczucie frustracji, która w sposób bezpośredni prowadzi do pojawienia się np. słownej agresji. Wyrok sądu nie ma możliwości zadziałać w takiej sytuacji terapeutycznie. Z rozstrzygnięciem sprawy często bowiem nie zgadza się jedna strona” – stwierdził dr Błażej Kmieciak.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2022

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej