Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris przeciwko poszerzaniu kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia

Data publikacji: 29.08.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię prawną na temat nowej unijnej inicjatywy dotyczącej ochrony zdrowia na świecie.

· Projekt, którego przyjęcie planuje się jeszcze na 2022 r., realizuje agendę tożsamą z traktatem pandemicznym WHO oraz propozycjami Konferencji o Przyszłości Europy.

· Zapowiadane przez KE działania na rzecz zdrowia, to m.in. dostęp do aborcji oraz globalne zarządzanie polityką zdrowotną.

· Obok uwag krytycznych, Instytut przekazał także propozycje pozytywnych działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach nowej strategii.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

Inicjatywa „Strategiczne ramy UE dotyczące zdrowia na świecie”, o której Instytut informował już wcześniej, wydaje się być jednym z ważniejszych dla Komisji Europejskiej projektów w bieżącym roku. Zapowiadane, niezwykle duże tempo przyjęcia inicjatywy (jeszcze w 2022 r.) i dalszych prac świadczą o pośpiechu Komisji, ale także sugerują, że zasadniczy projekt strategii nt. zdrowia na świecie został już przygotowany, a prace nad nim korelują czasowo z kontrowersyjnym projektem tzw. traktatu pandemicznego WHO. Także w licznych zaleceniach Konferencji o Przyszłości Europy unijni urzędnicy wielokrotnie odnosili się do kwestii zdrowotnych, m.in. postulując poszerzenie kompetencji UE w tej dziedzinie.

 

Procedowana przez KE inicjatywa zakłada m.in. zaangażowanie Unii na rzecz „równości w dziedzinie zdrowia, w tym zdrowia kobiet”, co wskazuje na promocję aborcji. Komisja postuluje także uznanie wzajemnych powiązań „między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem”. Idzie to w parze z założeniami opublikowanego w lipcu projektu tzw. traktatu antypandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia, który również zakłada wprowadzenie centralnego zarządzania zdrowiem publicznym.   

 

Z tego powodu, w przekazanej KE opinii, Instytut Ordo Iuris wskazał na odejście w projekcie inicjatywy od rzeczywistych problemów zdrowia publicznego na świecie, przypominając, że jeszcze w 2010 r. UE potrafiła takie problemy w miarę trafnie diagnozować. W ramach nowej inicjatywy, w miejsce wcześniejszych propozycji związanych np. z większą dostępnością do podstawowej opieki zdrowotnej, pojawiły się postulaty realizacji proaborcyjnych zaleceń ONZ czy globalizacji i centralizacji zarządzania w przypadkach zbliżonych do pandemii COVID-19.

 

W swej opinii, Instytut sformułował także pozytywne propozycje działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach zapowiadanej strategii. Wśród nich znalazło się zapobieganie wpływom lobby farmaceutycznego w odniesieniu do łańcuchów dostaw leków i ich strategicznego gromadzenia, a także reforma programu kształcenia w zawodach medycznych, która pozwoliłaby na poprawę warunków pracy lekarza i jednocześnie ograniczyła możliwość ich pracy poza granicami państwa, które sfinansowało ich edukację medyczną.

Wspieram

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.06.2024

Traktat WHO przepadł… na razie

Na początku czerwca w Genewie zakończyły się obrady 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w trakcie którego miało dojść do podpisania traktatu antypandemicznego WHO.

Czytaj Więcej