Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris przeciwko poszerzaniu kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia

Data publikacji: 29.08.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię prawną na temat nowej unijnej inicjatywy dotyczącej ochrony zdrowia na świecie.

· Projekt, którego przyjęcie planuje się jeszcze na 2022 r., realizuje agendę tożsamą z traktatem pandemicznym WHO oraz propozycjami Konferencji o Przyszłości Europy.

· Zapowiadane przez KE działania na rzecz zdrowia, to m.in. dostęp do aborcji oraz globalne zarządzanie polityką zdrowotną.

· Obok uwag krytycznych, Instytut przekazał także propozycje pozytywnych działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach nowej strategii.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

Inicjatywa „Strategiczne ramy UE dotyczące zdrowia na świecie”, o której Instytut informował już wcześniej, wydaje się być jednym z ważniejszych dla Komisji Europejskiej projektów w bieżącym roku. Zapowiadane, niezwykle duże tempo przyjęcia inicjatywy (jeszcze w 2022 r.) i dalszych prac świadczą o pośpiechu Komisji, ale także sugerują, że zasadniczy projekt strategii nt. zdrowia na świecie został już przygotowany, a prace nad nim korelują czasowo z kontrowersyjnym projektem tzw. traktatu pandemicznego WHO. Także w licznych zaleceniach Konferencji o Przyszłości Europy unijni urzędnicy wielokrotnie odnosili się do kwestii zdrowotnych, m.in. postulując poszerzenie kompetencji UE w tej dziedzinie.

 

Procedowana przez KE inicjatywa zakłada m.in. zaangażowanie Unii na rzecz „równości w dziedzinie zdrowia, w tym zdrowia kobiet”, co wskazuje na promocję aborcji. Komisja postuluje także uznanie wzajemnych powiązań „między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem”. Idzie to w parze z założeniami opublikowanego w lipcu projektu tzw. traktatu antypandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia, który również zakłada wprowadzenie centralnego zarządzania zdrowiem publicznym.   

 

Z tego powodu, w przekazanej KE opinii, Instytut Ordo Iuris wskazał na odejście w projekcie inicjatywy od rzeczywistych problemów zdrowia publicznego na świecie, przypominając, że jeszcze w 2010 r. UE potrafiła takie problemy w miarę trafnie diagnozować. W ramach nowej inicjatywy, w miejsce wcześniejszych propozycji związanych np. z większą dostępnością do podstawowej opieki zdrowotnej, pojawiły się postulaty realizacji proaborcyjnych zaleceń ONZ czy globalizacji i centralizacji zarządzania w przypadkach zbliżonych do pandemii COVID-19.

 

W swej opinii, Instytut sformułował także pozytywne propozycje działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach zapowiadanej strategii. Wśród nich znalazło się zapobieganie wpływom lobby farmaceutycznego w odniesieniu do łańcuchów dostaw leków i ich strategicznego gromadzenia, a także reforma programu kształcenia w zawodach medycznych, która pozwoliłaby na poprawę warunków pracy lekarza i jednocześnie ograniczyła możliwość ich pracy poza granicami państwa, które sfinansowało ich edukację medyczną.

Wspieram
Wolności obywatelskie

06.06.2023

Margot skazany. Walczymy z przemocą i cenzurą

Nie możemy pozostawiać odważnych obrońców życia i rodziny samym sobie i dać zakrzyczeć nawet najbardziej wpływowej mniejszości, która chce tworzyć wrażenie, że ich radykalne poglądy są wspierane przez społeczeństwo. Nawet jeśli największe w Polsce media powielają kłamstwa o tym, że Margot jest ofiarą prześladowania „osób LGBT” – to nie mam wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków nie akceptuje przemocy, gróźb i wyzwisk.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

01.06.2023

W Dniu Dziecka o ochronie życia dzieci – debata na temat „Encyklopedii prolife”

· Instytut Ordo Iuris opublikował „Encyklopedię prolife”. Obszerna monografia naukowa stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony życia.

· Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

31.05.2023

Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

29.05.2023

"Encyklopedia prolife. Kompendium wiedzy o ochronie życia" - prezentacja i debata ekspertów

Encyklopedia prolife to zwieńczenie wieloletniej pracy ekspertów z najróżniejszych dziedzin nauki, dzięki którym Instytut Ordo Iuris mógł utworzyć bazę wiedzy na temat aborcji, jej przyczyn, następstw oraz uwarunkowań. Jest to kompleksowy materiał zawierający szeroką wiedzę dla wszystkich, którzy chcą stawać w obronie ludzkiego życia. Encyklopedia porusza kwestie: - prawne, - społeczne, - medyczne. Publikacja zostanie zaprezentowana w Dzień Dziecka - 1 czerwca, podczas konferencji prasowej. Zapraszamy dziennikarzy do biura Ordo Iuris - Warszawa, ul.

Czytaj Więcej