fbpx Ordo Iuris przeciwko poszerzaniu kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris przeciwko poszerzaniu kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia

Data publikacji: 29.08.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię prawną na temat nowej unijnej inicjatywy dotyczącej ochrony zdrowia na świecie.

· Projekt, którego przyjęcie planuje się jeszcze na 2022 r., realizuje agendę tożsamą z traktatem pandemicznym WHO oraz propozycjami Konferencji o Przyszłości Europy.

· Zapowiadane przez KE działania na rzecz zdrowia, to m.in. dostęp do aborcji oraz globalne zarządzanie polityką zdrowotną.

· Obok uwag krytycznych, Instytut przekazał także propozycje pozytywnych działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach nowej strategii.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

Inicjatywa „Strategiczne ramy UE dotyczące zdrowia na świecie”, o której Instytut informował już wcześniej, wydaje się być jednym z ważniejszych dla Komisji Europejskiej projektów w bieżącym roku. Zapowiadane, niezwykle duże tempo przyjęcia inicjatywy (jeszcze w 2022 r.) i dalszych prac świadczą o pośpiechu Komisji, ale także sugerują, że zasadniczy projekt strategii nt. zdrowia na świecie został już przygotowany, a prace nad nim korelują czasowo z kontrowersyjnym projektem tzw. traktatu pandemicznego WHO. Także w licznych zaleceniach Konferencji o Przyszłości Europy unijni urzędnicy wielokrotnie odnosili się do kwestii zdrowotnych, m.in. postulując poszerzenie kompetencji UE w tej dziedzinie.

 

Procedowana przez KE inicjatywa zakłada m.in. zaangażowanie Unii na rzecz „równości w dziedzinie zdrowia, w tym zdrowia kobiet”, co wskazuje na promocję aborcji. Komisja postuluje także uznanie wzajemnych powiązań „między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem”. Idzie to w parze z założeniami opublikowanego w lipcu projektu tzw. traktatu antypandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia, który również zakłada wprowadzenie centralnego zarządzania zdrowiem publicznym.   

 

Z tego powodu, w przekazanej KE opinii, Instytut Ordo Iuris wskazał na odejście w projekcie inicjatywy od rzeczywistych problemów zdrowia publicznego na świecie, przypominając, że jeszcze w 2010 r. UE potrafiła takie problemy w miarę trafnie diagnozować. W ramach nowej inicjatywy, w miejsce wcześniejszych propozycji związanych np. z większą dostępnością do podstawowej opieki zdrowotnej, pojawiły się postulaty realizacji proaborcyjnych zaleceń ONZ czy globalizacji i centralizacji zarządzania w przypadkach zbliżonych do pandemii COVID-19.

 

W swej opinii, Instytut sformułował także pozytywne propozycje działań, jakie UE mogłaby podjąć w ramach zapowiadanej strategii. Wśród nich znalazło się zapobieganie wpływom lobby farmaceutycznego w odniesieniu do łańcuchów dostaw leków i ich strategicznego gromadzenia, a także reforma programu kształcenia w zawodach medycznych, która pozwoliłaby na poprawę warunków pracy lekarza i jednocześnie ograniczyła możliwość ich pracy poza granicami państwa, które sfinansowało ich edukację medyczną.

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.09.2022

Nowe technologie – nowe zagrożenia. Analiza Ordo Iuris w sprawie ingerencji podmiotów publicznych i prywatnych w prawo do prywatności

· Istnieje szereg przepisów, które dają służbom specjalnym potencjalnie szeroki dostęp do informacji o obywatelach, bez właściwego mechanizmu kontroli.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.09.2022

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2022

Wyrok ETPC w sprawie „Dody” sprzeczny z linią orzeczniczą, chroniącą uczucia religijne

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej grzywną stanowiło naruszenie wolności słowa.

Czytaj Więcej