fbpx Pokazywanie prawdy o aborcji i postulatach ruchu LGBT - zgodne z prawem. Sąd potwierdza nieważność uchwały Rady Warszawy | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pokazywanie prawdy o aborcji i postulatach ruchu LGBT - zgodne z prawem. Sąd potwierdza nieważność uchwały Rady Warszawy

Data publikacji: 01.12.2021

Adobe Stock

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, stwierdzające nieważność uchwały warszawskiej Rady Miasta. Zakazywała ona eksponowania wizerunków dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji oraz przypominania rzeczywistych postulatów ruchu politycznego LGBT.

· Jeszcze w lipcu, Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie opinię, rekomendującą stwierdzenie nieważności uchwały ze względu na naruszenie przez nią art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

· To już drugie orzeczenie sądów administracyjnych w sprawie uchwał ograniczających wolność słowa w obszarze ukazywania prawdy o aborcji oraz przypominania postulatów ruchu LGBT. Wcześniej nieważność analogicznej uchwały w Krakowie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, a nieważność uchwał w Oleśnicy i w Łodzi stwierdzili wojewodowie.

 

„Orzeczenie sądu administracyjnego jednoznacznie potwierdza prawo do ukazywania światu prawdziwych postulatów ruchu LGBT oraz rzeczywistych konsekwencji aborcyjnego uśmiercania ludzkich istnień. Rada Warszawy nie może ograniczać tego prawa bezprawną uchwałą” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

Postanowieniem z 4 listopada 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2650/21), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił sierpniową skargę warszawskiej Rady Miasta. Radni usiłowali zakwestionować rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 5 sierpnia 2021 r., stwierdzające nieważność warszawskiej uchwały z 8 lipca 2021 r. Pomimo pozornie neutralnej nazwy („uchwała w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów”), akt ten w rzeczywistości dokonywał bezprawnego zamachu na wolność słowa oraz istotnie ograniczał możliwość działania w obronie życia lub zdrowia dzieci jeszcze nienarodzonych, przy użyciu fotografii, jak również przypominania o rzeczywistej zawartości „standardów edukacji seksualnej w Europie” („Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci? 4- latki: masturbacji, 6- latki wyrażania zgody na seks, 9 – latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu”).

 

Dotychczasowe losy warszawskiej uchwały opisywał już w lipcu Instytut Ordo Iuris, który opublikował na ten temat szczegółową analizę udostępnioną wojewodzie mazowieckiemu. Projekt uchwały, pod pozorem wprowadzania „przepisów porządkowych”, dokonywał bezprawnej uzurpacji kompetencji, bowiem kwestie te zostały już uregulowane w Kodeksie wykroczeń. Radni otrzymali również aż dwie negatywne opinie. Autorka jednej z nich - r.pr. Anna Chmiel zwróciła uwagę, że „brak jest podstaw prawnych, które uzasadniałyby wydanie przepisów porządkowych w zakresie wynikającym z projektu uchwały” i „nie została spełniona przesłanka uprawniająca do wprowadzenia przepisów porządkowych ze względu na ich «niezbędność», przepisy porządkowe nie mogą bowiem prowadzić do uzupełnienia (poprawiania) regulacji ustawowych w danym zakresie”. Do radnych trafiła także opinia skarbnika m.st. Warszawy, również opiniującą projekt negatywnie „ze względu na brak akceptacji formalno-prawnej w świetle załączonej do projektu opinii prawnej”.

 

Wcześniej nieważność analogicznej uchwały krakowskiej z 18 listopada 2020 r. została stwierdzona rozstrzygnięciem wojewody małopolskiego i potwierdzona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nieważność analogicznej uchwały oleśnickiej z 25 marca 2021 r. - stwierdzona rozstrzygnięciem wojewody dolnośląskiego, a nieważność analogicznej uchwały łódzkiej z 15 września 2021 r. – stwierdzona rozstrzygnięciem wojewody łódzkiego.

 

Wspieram

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej