Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powstrzymajmy zielony ład – apel do szefów rządów państw UE

Data publikacji: 21.03.2024

Adobe Stock

· W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej trwają strajki rolników przeciwko postulatom wdrażanym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

· Realizacja jego założeń uderzy w rolników, hodowców, kierowców czy właścicieli domów.

· Zielony Ład pociągnie za sobą m.in. ograniczenie produkcji rolnej, podniesienie cen energii elektrycznej i nawozów, nadmierne ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin czy masowy napływ żywności spoza krajów UE.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera Donalda Tuska oraz innych szefów rządów państw unijnych z apelem o wycofanie się z uderzających w dobro obywateli postulatów Zielonego Ładu.

· Apel można podpisywać na stronie powstrzymajmyzielonylad.pl.

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Wprowadzone regulacje mogą być szczególnie dotkliwe dla europejskich rolników. Mogą one skutkować nieużytkowaniem ziemi rolnej, ograniczeniem hodowli zwierząt i redukcją stosowania nawozów. Zwiększone zostaną za to procedury biurokratyczne, a za niedostosowanie się do wymogów Zielonego Ładu będą grozić ogromne kary finansowe.

Zmiany dotkną również kierowców. Obowiązek zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pociągnie za sobą wprowadzenie Stref Czystego Transportu. Osoby, których nie stać na nowy, drogi samochód, zostaną wykluczone komunikacyjnie. Ustanowienie takich stref ograniczy m.in. wolność przemieszczania się, wolność wyboru miejsca pracy czy dostęp do ochrony zdrowia.

Zielony Ład uderzy również we właścicieli domów. Unijne postulaty zakładają bowiem dążenie do zeroemisyjności budynków. Nawet najbiedniejsze rodziny będą zobowiązane do wymiany pieca węglowego czy gazowego na tzw. ekologiczne źródła energii, a w szczególności na pompy ciepła.

Ordo Iuris wzywa szefów rządów państw członkowskich UE, a w szczególności premiera Donalda Tuska do podjęcia działań zmierzających do odstąpienia od szkodliwych postulatów. Instytut apeluje m.in. o rezygnację z radykalnej i nierównomiernej redukcji stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a także o wycofanie obowiązku ugorowania gruntów rolnych. Apel dotyczy również wprowadzenia racjonalnych ograniczeń wwozu żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej. Ordo Iuris domaga się także zwołania szczytu UE poświęconego postulatom rolników oraz przeprowadzenia konsultacji z protestującymi. Instytut wzywa również do uwolnienia rolników zatrzymanych podczas legalnych zgromadzeń i umorzenia postępowań karnych przeciwko manifestującym. Ordo Iuris apeluje o umożliwienie rolnikom swobodnego gromadzenia się i prowadzenia protestów.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.07.2024

Specjalna Sprawozdawca ONZ wzywa do globalnego zwalczania prostytucji jako systemu przemocy

· Reem Alsalem - Specjalna Sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt wzywa do globalnego uznania i zwalczania prostytucji jako systemu przemocy.

Czytaj Więcej