Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Miniony tydzień w Ordo Iuris

Data publikacji: 24.05.2024

Adobe Stock

· Imperium Europa czy Europa Narodów? W poniedziałek przeprowadziliśmy panel pod tym tytułem w ramach konferencji dotyczącej przyszłości Europy, zorganizowanej przez Media Narodowe, pt. „Czy to koniec Europy, jaką znamy?”. W dyskusji wzięli udział politycy i eksperci z Polski, Francji, Włoch i Hiszpanii. Nasz dyrektor komunikacji moderował także drugi panel na tej konferencji na temat Zielonego Ładu, z udziałem polskich ekspertów i polityków.

· W Nowym Jorku miała miejsce kolejna sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju. Podczas spotkania podjęto próby przeforsowania postulatów genderowych i proaborcyjnych. Dzięki sprzeciwowi wielu państw, deklaracja końcowa nie zawiera tego typu odniesień. Przed posiedzeniem Instytut Ordo Iuris przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał lewicową aktywistkę o pseudonimie „Babcia Kasia” na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę Fundacji Pro – Prawo do życia. W związku z nieproporcjonalnie niskim wymiarem kary, złożyliśmy apelację od tego orzeczenia.

· „Europejski rozbiór Polski” – prezes Jerzy Kwaśniewski wygłosił kolejny wykład o tym tytule. Spotkanie miało miejsce w Toruniu.

· Co robić, gdy aktywiści klimatyczni łamią prawo? Tego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez Ordo Iuris. Poprowadzili je prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej.

· Czy żyjemy w państwie neutralnym światopoglądowo? Tę kwestię analizuje Tomasz Rowiński, odnosząc się do decyzji prezydenta Warszawy o zakazie eksponowania symboli religijnych w urzędach miejskich.

· Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła nowy projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Ograniczenia suwerenności państw nie są w nim tak daleko idące, jak w poprzednich wersjach. Projekt analizuje Patryk Ignaszczak.

· Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie powołania międzyinstytucjonalnego organu do spraw etyki. Celem organu ma być przeciwdziałanie korupcji. Julia Książek wskazuje, że jest to w dużej mierze działanie pozorne, które nie rozwiązuje wielu problemów.

· Przytaczanie danych dotyczących zwiększonego odsetku osób o skłonnościach homoseksualnych wśród pedofilów jest dozwolone – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sąd po raz drugi oddalił powództwo działacza LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia, która prowadziła kampanię na ten temat.

· Jak mają postępować farmaceuci w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia pozwalającym na sprzedaż tabletek „dzień po” osobom nieletnim? Tego dotyczyło szkolenie prowadzone przez mec. Katarzynę Gęsiak, a zorganizowane przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski.

· Wielka Brytania przyjęła ustawę o bezpieczeństwie Rwandy. Ma ona na celu zniechęcenie nielegalnych imigrantów do przybywania do Zjednoczonego Królestwa. Sprawę komentuje Julia Książek.

· Adam D. „Nergal” winny obrazy uczuć religijnych. Muzyk w sposób obsceniczny znieważył wizerunek Jezusa Chrystusa. Sąd Rejonowy w Gdańsku, ze względu na niską szkodliwość społeczną, umorzył jednak warunkowo postępowanie. Przygotowujemy apelację w tej sprawie.

· Skuteczna interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny. Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził, że rodzice dwójki dzieci prawidłowo wykonują władzy rodzicielską i nie ma podstaw do jej ograniczania.

· Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązała zgromadzenie obrońców życia. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że banery antyaborcyjne prezentowane przez Fundację Pro – Prawo do życia nie mogą być uznane za treści nieprzyzwoite.

· Zakończyły się konsultacje na temat zmian w podstawie programowej. Przekazaliśmy nasze uwagi Ministerstwu Edukacji Narodowej.

· Trwają prace nad reformą traktatów unijnych, która może znacznie ograniczyć suwerenność Polski. W ramach cyklu „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie”, Ośrodek Analiz Cegielskiego opublikował tekst prof. Anny Łabno dotyczący tego zagadnienia. Na naszym kanale zamieściliśmy rozmowę na ten temat.

· Kolejne kraje zakazują tzw. zmiany płci nieletnich. O tragicznych skutkach tzw. tranzycji mówił dr Bawer Aondo-Akaa w kolejnym wykładzie z cyklu „Cywilizacja życia”.

 

 

W najbliższych dniach czekają nas kolejne ważne wydarzenia.

 

· Już dziś odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Europejski Rozbiór Polski”. Mec. Jerzy Kwaśniewski wygłosi swój wykład w Domu Pielgrzyma Amicus, przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie. Początek o 17:30.

· Mieszkańcy Warszawy będą zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, mającą na celu zmuszenie prezydenta Warszawy do wycofania się z decyzji o zakazie eksponowania krzyży w urzędach. Zbiórkę wspiera Instytut Ordo Iuris.

 

 

Podsumowanie poprzedniego tygodnia - LINK

 

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.06.2024

Nowa książka wyjaśnia „zamach stanu” w Ameryce i triumf lewicy

Współpracownik Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Collegium Intermarium prof. Stephen Baskerville wydaje nową książkę, wyjaśniającą przejęcie rządów w Stanach Zjednoczonych przez skrajną lewicę oraz triumf jej polityki w USA.

 

Czytaj Więcej