Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej” - adw. dr Piotr Sobański

Data publikacji: 12.11.2019

Adobe Stock

Zagadnienie możliwości dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec wywołuje wiele komentarzy. Temat ten w swojej publikacji podjął adw. dr Piotr Sobański. Autor książki "Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej" jest współpracownikiem Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris.

 

W 2019 r. nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ukazała się monografia pt. „Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej” (ISBN 978-83-60038-70-3), której autorem jest adw. dr Piotr Sobański LL.M. z Zielonej Góry.

 

W książce zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in.: możliwości dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec, polskiej polityki historycznej, wywłaszczeń niemieckich majątków prywatnych po II wojnie światowej, rozmiaru polskich strat związanych z wojną i okupacją niemiecką. Zawarte w publikacji rozważania zostały przedstawione częściowo w kontekście stosunków polsko-niemieckich, ale głównie w świetle prawa międzynarodowego publicznego.

 

W monografii zostało omówione zagadnienie możliwości dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec. Wykazano nieważność przyjętej 23 sierpnia 1953 r. przez Radę Ministrów PRL uchwały zatytułowanej „Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Oświadczenie z 1953 r. miało zamknąć kwestię należnych Polsce reparacji od Niemiec. Oświadczenie było jednak od początku nieważne, a zatem nie wywarło skutków prawnych. Autor podkreśla, że prawo międzynarodowe nie określa terminu, w którym jest możliwe skuteczne podniesienie zarzutu nieważności. Tym samym nadal istnieje możliwość zgłoszenia zarzutu nieważności Oświadczenia, gdyż nie uległ on przedawnieniu.

 

Zdaniem autora opisane poniesione przez Polskę osobowe i materialne straty wojenne uzasadniają podjęcie stosownych działań, aby uzyskać od RFN należne reparacje wojenne. W książce dokonano również zestawienia polskiej polityki historycznej z niemiecką polityką historyczną (tzw. wojna o pamięć) w zakresie związanym z II wojną światową i jej konsekwencjami. W monografii wykazano, że w przeciwieństwie do polskich roszczeń wobec RFN nie można mówić o ewentualnych niemieckich roszczeniach, które mogłyby zostać potencjalnie skierowane wobec Polski. RFN naruszyłaby prawo międzynarodowe, gdyby próbowały dochodzić roszczeń z tytułu wywłaszczeń i wysiedleń Niemców bezpośrednio po wojnie.

 

Z kolei roszczenia indywidualne wywłaszczonych Niemców, kierowane do trybunałów międzynarodowych nie mają szans na powodzenie. Ponadto RFN zrzekła się popierania tego rodzaju roszczeń, którego mogłaby dokonać poprzez udzielenie opieki dyplomatycznej niemieckim obywatelom. Autor podkreśla, że Polska powinna stale dbać o kultywowanie własnej pamięci historycznej w odniesieniu do wydarzeń II wojny światowej, a tym samym powinna mieć cały czas na uwadze kształtowanie polityki historycznej.

 

Z treścią publikacji można zapoznać się na stronie:

https://zgora.academia.edu/PiotrSobanski/Books

Książkę można pobrać w całości w formacie pdf ze strony:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17426

Wspieram
Ochrona życia

17.01.2020

Promocja aborcji oraz ideologii gender w sprawozdaniu rocznym PE

Parlament Europejski ponownie wydał ideologiczny dokument propagujący aborcję i teorię gender. Jak co roku, europosłowie przyjęli sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.01.2020

Nie będzie ochrony embrionów ludzkich – TSUE odrzucił odwołanie twórców „Jeden z nas”

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej

Debata - "W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi"

Zapraszamy na debatę organizacji społecznych, która będzie okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów na temat najlepszego modelu opieki nad małymi dziećmi.

W lipcu 2018 r. Instytut Ordo Iuris zaprezentował pierwszy w kraju kompleksowy raport o opiece nad dziećmi w Polsce i na świecie. Opracowanie zawiera nie tylko analizę najważniejszych problemów rodziców dzieci do 3. roku życia, ale również pokazuje sprawdzone sposoby na ich rozwiązanie.

Czytaj Więcej