Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej” - adw. dr Piotr Sobański

Data publikacji: 12.11.2019

Adobe Stock

Zagadnienie możliwości dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec wywołuje wiele komentarzy. Temat ten w swojej publikacji podjął adw. dr Piotr Sobański. Autor książki "Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej" jest współpracownikiem Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris.

 

W 2019 r. nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ukazała się monografia pt. „Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej” (ISBN 978-83-60038-70-3), której autorem jest adw. dr Piotr Sobański LL.M. z Zielonej Góry.

 

W książce zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in.: możliwości dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec, polskiej polityki historycznej, wywłaszczeń niemieckich majątków prywatnych po II wojnie światowej, rozmiaru polskich strat związanych z wojną i okupacją niemiecką. Zawarte w publikacji rozważania zostały przedstawione częściowo w kontekście stosunków polsko-niemieckich, ale głównie w świetle prawa międzynarodowego publicznego.

 

W monografii zostało omówione zagadnienie możliwości dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec. Wykazano nieważność przyjętej 23 sierpnia 1953 r. przez Radę Ministrów PRL uchwały zatytułowanej „Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Oświadczenie z 1953 r. miało zamknąć kwestię należnych Polsce reparacji od Niemiec. Oświadczenie było jednak od początku nieważne, a zatem nie wywarło skutków prawnych. Autor podkreśla, że prawo międzynarodowe nie określa terminu, w którym jest możliwe skuteczne podniesienie zarzutu nieważności. Tym samym nadal istnieje możliwość zgłoszenia zarzutu nieważności Oświadczenia, gdyż nie uległ on przedawnieniu.

 

Zdaniem autora opisane poniesione przez Polskę osobowe i materialne straty wojenne uzasadniają podjęcie stosownych działań, aby uzyskać od RFN należne reparacje wojenne. W książce dokonano również zestawienia polskiej polityki historycznej z niemiecką polityką historyczną (tzw. wojna o pamięć) w zakresie związanym z II wojną światową i jej konsekwencjami. W monografii wykazano, że w przeciwieństwie do polskich roszczeń wobec RFN nie można mówić o ewentualnych niemieckich roszczeniach, które mogłyby zostać potencjalnie skierowane wobec Polski. RFN naruszyłaby prawo międzynarodowe, gdyby próbowały dochodzić roszczeń z tytułu wywłaszczeń i wysiedleń Niemców bezpośrednio po wojnie.

 

Z kolei roszczenia indywidualne wywłaszczonych Niemców, kierowane do trybunałów międzynarodowych nie mają szans na powodzenie. Ponadto RFN zrzekła się popierania tego rodzaju roszczeń, którego mogłaby dokonać poprzez udzielenie opieki dyplomatycznej niemieckim obywatelom. Autor podkreśla, że Polska powinna stale dbać o kultywowanie własnej pamięci historycznej w odniesieniu do wydarzeń II wojny światowej, a tym samym powinna mieć cały czas na uwadze kształtowanie polityki historycznej.

 

Z treścią publikacji można zapoznać się na stronie:

https://zgora.academia.edu/PiotrSobanski/Books

Książkę można pobrać w całości w formacie pdf ze strony:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17426

Wspieram

Marksistowskie korzenie ideologii gender – stanowisko Ordo Iuris dla Parlamentu Europejskiego

Pojęcie „gender” stopniowo wypiera pojęcie „płeć” w licznych dokumentach wydawanych przez organizacje międzynarodowe. Tendencja ta budzi ogromne wątpliwości – „gender” jest bowiem terminem o charakterze ideologicznym, zakorzenionym w radykalnych koncepcjach marksizmu. Określeniem tym operuje się również w najważniejszych dokumentach unijnych w zakresie polityki równościowej. Na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu Europejskiego Instytut Ordo Iuris przedstawił stanowisko na temat pojęć „gender” i „gender equality”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.03.2020

Depopulacja i „prawa reprodukcyjne” zamiast pomocy ubogim krajom – planowany dokument Komisji ONZ

Na przełomie marca i kwietnia miała się odbyć 53. sesja Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Proponowana treść dokumentu końcowego sesji zawiera postulaty zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz wdrażania koncepcji depopulacyjnych. Zdaniem autorów projektu aktu, realizacja tych zamierzeń ma być sposobem zwalczania zjawiska niedożywienia na świecie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.03.2020

Infolinia prawna w związku z epidemią koronawirusa

Instytut Ordo Iuris uruchamia bezpłatną infolinię prawną. Dzięki niej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady prawnej. 

Infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00 pod numerem telefonu 533 326 803.

Można również wysyłać wiadomości na adres email: koronawirus@ordoiuris.pl.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej