Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Suwerenność Polski zagrożona. Apel przeciwko federalizacji UE

Data publikacji: 02.11.2023

Adobe Stock

· Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła propozycje zmian w traktatach unijnych.

· Zakładają one m.in. znaczne ograniczenie prawa weta oraz zwiększenie kompetencji unijnych w dziedzinach takich jak klimat, gospodarka czy edukacja.

· Autorzy poprawek postulują również wprowadzenie instytucji referendum unijnego, znacznie ograniczającego prerogatywy państw.

· Wprowadzenie zmian wiązałoby się też z umieszczeniem w traktatach unijnych pojęcia „gender” w miejsce słów „kobieta” i „mężczyzna”.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję skierowaną do europarlamentarzystów, z apelem o odrzucenie poprawek.

· W apelu wskazano, że tak daleko idące zmiany byłyby sprzeczne z pierwotną koncepcją Unii jako wspólnoty suwerennych państw.

· Petycję można podpisywać na stronie stopeufederalisation.org.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Ordo Iuris wskazuje w apelu przede wszystkim na zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej. Jak podkreślono, „doprowadzi to do pozbawienia państw narodowych autonomii oraz głosu w sprawach kluczowych dla ich przyszłości. W efekcie pełną dominację mogą osiągnąć bogate państwa Europy Zachodniej, które będą mogły przegłosowywać inicjatywy niekorzystne dla mniejszych i biedniejszych państw Europy Centralnej i Południowej”.

Instytut zwraca także uwagę na lewicową retorykę dominującą w dokumencie. Przejawia się ona m.in. w postulacie usunięcia z traktatów unijnych rozróżnienia na kobietę i mężczyznę i zastąpienia tych określeń pojęciem „gender”.

- Próba walki z biologicznym podziałem na dwie płcie wprowadzi do prawa unijnego zamęt, praktyki dyskryminacyjne oraz zagrożenie dla zdrowia dla osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej. Może także skutkować karaniem osób broniących definicji płci biologicznej – pisze Ordo Iuris.

W apelu wskazano również, że autorzy projektu poprawek inspirują się Manifestem z Ventotene, którego głównym autorem był włoski komunista Altiero Spinelli. W dokumencie nawoływano do „ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe”. Spinelli uważał też, że „dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego – nową, prawdziwą demokrację”.

Instytut apeluje do europosłów o odrzucenie poprawek proponowanych przez grupę pięciorga eurodeputowanych. Ordo Iuris zaznacza, że „nie będzie zjednoczonej Europy bez suwerennych państw narodowych”.

ANALIZA PROPOZYCJI POPRAWEK - LINK

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej