Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Miniony tydzień w Ordo Iuris

Data publikacji: 24.06.2024

Adobe Stock

· Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Poprzedziła go Msza Święta w Kościele św. Aleksandra. Następnie uczestnicy zgromadzenia przemaszerowali z placu Trzech Krzyży, obok Sejmu RP i Kancelarii Premiera, do placu przy Belwederze. Był to jeden z kilkunastu marszów odbywających się tego dnia w różnych miastach.

· W auli Collegium Intermarium miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych, którego uczestnicy przyjęli deklarację porozumienia. Jej sygnatariusze sprzeciwiają się lekceważeniu przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, poprzez m.in. kwestionowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów czy przejmowanie prokuratur i mediów publicznych.

· Korekta kierunku, nie zwrot – Łukasz Warzecha komentuje wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego i wskazuje, jaki mogą one mieć wpływ na sytuację polityczną. Jest to kolejny tekst z cyklu „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie”.

· Cios w solidarnościowe formy ustroju – adw. Nikodem Bernaciak komentuje projekt Ryszarda Petru zakładający ograniczenie liczby niedziel wolnych od handlu.

· Komu naprawdę służy polskie państwo? W kontekście tego samego projektu takie pytanie zadaje dr Bartosz Zalewski.

· Działalność Instytutu Ordo Iuris prowokuje kolejne fale ataków ze strony liberalnych polityków, działaczy i mediów. W tekście „Tajemnice Ordo Iuris” odnosimy się do propagowanych tez, podając konkretne fakty. 

· „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?” – spotkanie pod tym tytułem miało miejsce w Zamościu. Wykład adw. Magdaleny Majkowskiej z Zarządu Ordo Iuris zorganizowała Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

· Rada Europy domaga się uwzględnienia przez państwa zasady „gender mainstreaming”, wprowadzenia parytetów płciowych czy „zaspokajania szczególnych potrzeb uchodźczyń lub osób ubiegających się o azyl”. „Strategię równościową” RE analizuje Julia Książek.

· Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? O formach pomocy dla matek dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Ordo Iuris i Katolicką Agencję Informacyjną. Podczas wydarzenia zaprezentowany został portal, na którym można pobrać poradnik dotyczący tego zagadnienia.

· Prace nad traktatem pandemicznym zakończą się fiaskiem? Na ostatniej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się ustalić ostatecznej wersji dokumentu. Więcej w komentarzu Patryka Ignaszczaka. 

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi. Instytut Ordo Iuris skierował do Ambasady Niemiec, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich prośby o wyjaśnienia w tej sprawie.

· Dyktatura relatywizmu i nowy wspaniały świat – kolejny tekst z cyklu „Ordo Iuris Cywilizacja” dostępny na naszej stronie. Autorem jest dr Paweł Milcarek.

 

 

 

W kolejnym tygodniu przedstawiciele Ordo Iuris i innych środowisk będą debatowali na temat unijnej dyrektywy w sprawie harmonizacji przepisów o transparentności organizacji pozarządowych. Debata będzie dostępna na naszym kanale na YouTube.

 

Zobacz podsumowanie poprzedniego tygodnia w Ordo Iuris – LINK

 

Zobacz także działania sądowe prawników Centrum Interwencji Procesowej na terenie całego kraju w ubiegłym tygodniu - LINK

 

 

 

Bądź na bieżąco! Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter.

 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.06.2024

Nowa książka wyjaśnia „zamach stanu” w Ameryce i triumf lewicy

Współpracownik Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Collegium Intermarium prof. Stephen Baskerville wydaje nową książkę, wyjaśniającą przejęcie rządów w Stanach Zjednoczonych przez skrajną lewicę oraz triumf jej polityki w USA.

 

Czytaj Więcej