Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Chrześcijanie atakowani w całym regionie OBWE

Data publikacji: 24.11.2023

Adobe Stock

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w 46 krajach w 2022 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. napaść na księży katolickich i grożenie im śmiercią, akty wandalizmu, zakłócenie mszy świętej, czy atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

· W raporcie OBWE uwzględnione zostały 82 przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, zgłoszone przez organizacje społeczne.

Na przestępstwa z nienawiści wpływa szereg czynników, w tym status mniejszości lub większości na danym terytorium, poziom uznania poszczególnych grup religijnych w danym kraju lub stosunek ugrupowań politycznych i mediów do chrześcijan. Raport OBWE dotyczące przestępstw z nienawiści obejmuje doniesienia o napaściach fizycznych i morderstwach. Publikacja wskazuje również, że graffiti i akty wandalizmu wobec miejsc kultu, bezczeszczenie cmentarzy i podpalenia kościołów to jedne z najczęstszych rodzajów przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec chrześcijan.

W raporcie uwzględniono również przestępstwa z nienawiści dokonane w Polsce, w tym m.in. zgłoszone przez Instytut Ordo Iuris fizyczne ataki na osoby duchowne. Jedno ze zdarzeń dotyczyło mężczyzny, który nocą zaatakował plebanię w Dolicach. Sprawca zniszczył bramy, drzwi wejściowe, termoizolacje i elewacje budynku plebanii. W stronę kapłanów były kierowane groźby śmierci. Równie niebezpieczna sytuacja miała miejsce w kościele w Zabrzu, kiedy to zakłócono celebrację wieczornej mszy świętej. W trakcie trwającej tam Eucharystii, do kościoła weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich w obecności kapłana i modlących się wiernych odpalił petardę przed ołtarzem. W raporcie opisano również atak uzbrojonego w nóż mężczyzny na kierowcę biskupa podczas oficjalnej wizyty kanonicznej w Myślenicach. Napastnik zadał kierowcy kilka ciosów ostrym narzędziem, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Z raportu wynika, że w 2022 r. w Europie odnotowano 8106 przypadków przestępstw z nienawiści wymierzonych w osoby i instytucje w 46 państwach. W 2021 r. było to 6391 przestępstw co daje wzrost o prawie 27%. W 2022 r. przeciwko chrześcijanom popełniono 852 przestępstw nienawiści. Dla porównania w 2021 r. było to 775 czynów, czyli zauważalny jest wzrost o prawie 10%.

W przypadku Polski OBWE podaje, że z oficjalnych statystyk policji wynika, iż w 2022 r. zgłoszono 1180 przestępstw z nienawiści. Dla porównania, w 2021 r. było 991 zgłoszonych przestępstw, co daje wzrost o 18%. Oprócz statystyk policyjnych, raport uwzględnia przestępstwa zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Ponadto w ostatnim czasie można również zaobserwować zaniżanie liczby przestępstw z nienawiści ze względu na niepokojącą tendencję świadczącą o zobojętnieniu polskiego społeczeństwa na obrażające chrześcijan wypowiedzi i zachowania, w tym ze strony polityków czy przedstawicieli mediów. Autorzy raportu stwierdzili też, że w Polsce, mimo nowelizacji w lipcu 2022 r. Kodeksu karnego, a także szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nadal osoby te mają trudność z odróżnieniem przestępstw z nienawiści od innych przestępstw. W związku z tym, zdaniem OBWE, istnieje potrzeba dalszego szkolenia policjantów i prokuratorów tym zakresie.

Instytut Ordo Iuris od 2015 r. prowadzi program monitoringu przypadków przestępstw nienawiści w Polsce. W maju 2023 r. Instytut złożył do OBWE raport z wykazem 77 przypadków agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. Ponadto w 2018 r. powstało Centrum Wolności Religijnej, którego celem jest gromadzenie informacji o przypadkach naruszeń wolności religijnej, jak i podejmowanie interwencji prawnej.  

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

23.07.2024

Gdy liberałowie przestają wierzyć w demokrację – Rozmowa z Pawłem Lisickim

Polski dziennikarz i eseista Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, opisuje obecną, niepokojącą ewolucję zachodniego liberalizmu i wyjaśnia powody, dla których klasyczny liberalizm, bazujący na szeroko pojętej wolności i ograniczaniu ingerencji państwa w życie osobiste obywateli, przestaje działać.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Zwiększenie „solidarności” w zakresie polityki migracyjnej – komunikat Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat Wspólnego planu wdrożenia Paktu w sprawie migracji i azylu. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Potrzebna jest szeroka konfederacja w obronie Ojczyzny

Wybory z jesieni 2023 roku zmieniły sytuację polityczną Polski. Liberalny rząd Donalda Tuska dał sygnał, że jest przede wszystkim zainteresowany kooptacją naszego państwa do wielkiego projektu federalnej Europy. Nastąpiła także zmiana kursu w wymiarze praktycznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Tylko wspólnie możemy zapobiec prześladowaniom chrześcijan w Polsce

Gdy w ubiegłym roku władze w Polsce obejmowali politycy deklarujący jawnie swoją wrogość wobec chrześcijan i obiecujący swoim wyborcom ich „opiłowywanie”, wiedziałem, że musimy być gotowi na najgorsze.

Czytaj Więcej