Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Miniony tydzień w Ordo Iuris

Data publikacji: 14.06.2024

Adobe Stock

· „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny” – pod tym hasłem ulicami Warszawy w niedzielę przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. W ten piątek na placu Trzech Krzyży miała miejsce konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenie. W konferencji wzięli udział Marcin Perłowski, Monika Zając i Paweł Kwaśniak.

· Zarządzenie Rafała Trzaskowskiego o zakazie eksponowania krzyży w warszawskich urzędach nakazuje również używanie form językowych, jakich oczekują osoby „odbiegające od stereotypowych wyobrażeń związanych z płcią zapisaną w oficjalnych dokumentach”. Tę ideologiczną manifestację prezydenta Warszawy komentuje red. Dominik Zdort.

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych miała w piątek debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. Proponowane przepisy wymuszą uznawanie adopcji dokonanych przez pary jednopłciowe, a także uznawanie skutków umów o surogację. Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi dla Ordo Iuris zaznaczyło, że pozytywnie ocenia tę regulację.

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”. PACE wskazuje m.in. na zagrożenia wypływające z pornografii. Sprawę komentuje Julia Książek.

· Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nie udało się osiągnąć porozumienia wokół projektu tzw. traktatu antypandemicznego. Na temat walki o ochronę wolności i suwerenności na arenie międzynarodowej pisze Jerzy Kwaśniewski.

· Jakiej zasady programowej potrzebuje polska szkoła? Jak na uczniów wpłyną zmiany przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej? W tekście z cyklu „Ordo Iuris Cywilizacja” pisze o tym dr Artur Górecki.

· W kolejnym eseju z tej serii J. Budziszewski analizuje pojęcie neutralności. Wskazuje on na częste błędy w jego interpretacji i skutki dla życia społecznego, jakie one wywołują.

· Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej i jakie byłyby konsekwencje takiej decyzji? Temat analizuje Konrad Bonisławski w tekście z cyklu „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie”.

· „Klauzula sumienia dla wszystkich?” – konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekty prawne tego zagadnienia poruszyli tam dr Łukasz Bernaciński i mec. Katarzyna Gęsiak z Ordo Iuris.

 

 

Już w niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny. Poprzedzi go Msza Święta w kościele św. Aleksandra, która zostanie odprawiona o 11:30. O 12:30 z placu Trzech Krzyży wyruszy Marsz, który zakończy się na placu przy Belwederze.

 

 

 

Zobacz podsumowanie poprzedniego tygodnia w Ordo Iuris – LINK

 

Zobacz także działania sądowe prawników Centrum Interwencji Ordo Iuris na terenie całego kraju w ubiegłym tygodniu – LINK

 

 

 

Bądź na bieżąco! Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.06.2024

Nowa książka wyjaśnia „zamach stanu” w Ameryce i triumf lewicy

Współpracownik Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Collegium Intermarium prof. Stephen Baskerville wydaje nową książkę, wyjaśniającą przejęcie rządów w Stanach Zjednoczonych przez skrajną lewicę oraz triumf jej polityki w USA.

 

Czytaj Więcej