Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Jelenia Góra
Porady i pomoc prawna Jelenia Góra

Porady i pomoc prawna Jelenia Góra

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmowe porady prawne Jelenia Góra. To usługa dostępna każdemu, kto znalazł się w sytuacji dyskryminacji z powodu wiary, tradycyjnego wychowania dziecka, wyznawania poglądów pro-life lub organizacji zgromadzeń dotyczących podstawowych w naszej ocenie wartości. To oczywiście przykłady – spraw i okoliczności prześladujących może być znacznie więcej. Nieodpłatna pomoc prawna Ordo Iuris staje się dla niektórych początkiem walki o swoje prawa i przywrócenie ładu społecznego.

Darmowe porady prawne Jelenia Góra – wsparcie Instytutu Ordo Iuris

Darmowe porady prawne Jelenia Góra można otrzymać od nas wtedy, gdy na przykład naruszone zostaje prawo do:

  • autonomii rodziny,
  • tradycyjnego modelu wychowania dziecka,
  • obrony godności życia,
  • decyzji odwołującej się do wolności sumienia,
  • wyznawania wiary,
  • okazywania szacunku symbolom religijnym i państwowym,
  • poszanowania dziedzictwa narodowego.

Bezpłatna porada prawna Jelenia Góra jest m.in. skierowana do pracowników medycznych i rodzin, co przybliżamy poniżej. Ze wsparcia mogą też jednak skorzystać różne organizacje i firmy.

Pomoc prawna Jelenia Góra dla lekarzy i pracowników medycznych

Pracownicy medyczni (lekarze, farmaceuci, ratownicy medyczni i pielęgniarki), którzy podejmują decyzje na podstawie wolności sumienia, narażeni są na oszczerstwa i sprzeciw pacjentów. Czasami sprawy przenoszą się do mediów, a dobre imię zarówno pracownika, jak i całej placówki, zostaje naruszone. Właśnie w takich sytuacjach darmowa pomoc prawna jest przydatna, a jeśli zajdzie konieczność – wejście na drogę sądową. Instytut Ordo Iuris może brać udział w postępowaniu sądowym jako organizacja społeczna.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Jeleniej Góry

Różne są przyczyny ingerencji państwa w niezależność rodzin. Czasami są to złośliwe zawiadomienia sąsiadów, zaburzenie rozwoju dziecka, utrudniony dostęp do środków materialnych lub nieobecność w szkole, które rzekomo mają dowodzić zaniedbaniom dzieci. Darmowe porady prawne Jelenia Góra są więc przeznaczone dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w kryzysie. Wiemy, że perspektywa rozdzielenia rodziców od dzieci budzi emocje, ale pomoc prawna z zewnątrz pomaga przejść przez trudną sytuację spokojniej i w odwołaniu do prawa.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Więcej informacji na temat naszej działalności znajduje się w publikowanych artykułach. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Aktualności oraz Aktywność Ekspercka.