Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Tarnów
Porady i pomoc prawna Tarnów

Porady i pomoc prawna Tarnów

Rodzice, pracownicy medyczni, organizacje i inne podmioty mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia Ordo Iuris. Darmowe porady prawne Tarnów to usługi dla osób, które doświadczają dyskryminacji związanej m.in. z wyznawaniem i promowaniem tradycyjnych wartości. Bazujemy na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i stosujemy wszystkie możliwe narzędzia prawne, aby pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Jeśli wymaga ona postępowania sądowego, jesteśmy gotowi reprezentować klienta.

Darmowe porady prawne w Tarnowie – pomoc Ordo Iuris

W jakich sytuacjach dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna Tarnów? Są to między innymi doświadczenia nadużyć w obszarze:

  • wolności sumienia,
  • wolności wyznania,
  • tradycyjnego wychowywania dzieci,
  • autonomii rodziny,
  • godności życia,
  • prawa do organizacji zgromadzeń, np. pro-life.

Nasz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ma siedzibę w Warszawie, ale wspieramy osoby i organizacje zarówno z Tarnowa, jak i pozostałych miast Polski. Można skontaktować się z nami telefonicznie i przez adres e-mail [email protected].

Pomoc prawna w Tarnowie dla lekarzy i pracowników medycznych

Codzienna praca lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych pracowników medycznych wymaga podejmowania trudnych decyzji. Jeśli odwołują się do klauzuli sumienia i np. działają w ramach obrony życia, pacjenci mogą nie akceptować tych wyborów, czego skutkiem są oszczerstwa, szykany i nagłośnienie sprawy w mediach. Darmowa pomoc prawna Tarnów może być dla pracowników medycznych początkiem procesu zapobiegającego utracie dobrego imienia. Przedstawimy przepisy prawne i możliwe rozwiązania.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Tarnowa

Darmowe porady prawne Tarnów są także skierowane dla rodziców, którym ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie. Państwo niesłusznie ingeruje w autonomię rodzin z powodów, takich jak np. niski status materialny rodziców, złośliwe zawiadomienia sąsiadów czy zaburzenia rozwojowe potomstwa. Stanowczo sprzeciwiamy się tym ingerencjom i działamy w obronie niezależności rodzin.

Ordo Iuris – przeczytaj więcej o interwencjach

Bezpłatna pomoc prawna Tarnów jest częścią działalności Ordo Iuris. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy, zachęcamy do przeczytania Aktualności i zakładki Aktywność ekspercka. Na bieżąco publikujemy artykuły związane z analizą ustanawianych praw i wsparciem, które oferujemy. Przybliżamy m.in. historie osób i organizacji, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, były niesłusznie oskarżone lub skazane na pozbawienie wolności niezgodnie z zapisami kodeksu karnego.