Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Konin
Porady i pomoc prawna Konin

Porady i pomoc prawna Konin

Darmowe porady prawne Konin to usługi dla pracowników medycznych, rodziców i organizacji, które doświadczyły aktu dyskryminacji m.in. z powodu wyznawania tradycyjnych wartości. Akty te mogą mieć charakter zarówno fizyczny, jak i psychiczny. W naszej działalności odwołujemy się do cywilizacji europejskiej, etyki chrześcijańskiej oraz podstaw prawa rzymskiego. Udzielamy wsparcia prawnego telefonicznie i online. Wywieramy aktywny wpływ na orzecznictwo sądowe, a także administracyjne.

Darmowe porady prawne Konin – pomoc Ordo Iuris

Od wielu lat wspieramy osoby i podmioty prawne jako Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Tworzymy grupę prawników, adwokatów oraz radców prawnych, których priorytetem jest ochrona porządku przedstawionego w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie znajdują się m.in. zapisy dotyczące:

  • prawa do życia,
  • prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,
  • wolności wyznania,
  • wolności sumienia,
  • wolności obywatelskiej.
  • zasady poszanowania godności człowieka,
  • zakazu dyskryminacji.

Bronimy podstawowych praw i zapewniamy bezpłatne porady prawne każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji np. z powodu organizowania gromadzeń pro-life, wychowywania dzieci według tradycyjnego modelu wychowania i publicznego wyznawania wiary Kościoła rzymskokatolickiego.

W sytuacjach, kiedy w Polsce uchwalone zostaje prawo niezgodne z zapisami konstytucji, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna Konin dla pracowników medycznych

Jedną z grup, do których kierujemy darmowe porady prawne, są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i farmaceuci z Konina. Ich codzienna praca i podejmowane decyzje (w zgodzie z własnym sumieniem) mogą skutkować sprzeciwem pacjentów oraz ich rodzin. Ten sprzeciw skutkuje często publicznymi oskarżeniami i wyjściem do mediów. W sytuacji, w której konieczne jest postępowanie sądowe, jesteśmy gotowi reprezentować naszego klienta.

Nieodpłatna pomoc prawna Konin dla rodzin z dziećmi

Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest również rodzicom, którym odebrano lub ograniczono prawo do wychowywania dzieci np. z powodu niższego statusu materialnego. Czasami za ingerencją państwa stoją też złośliwe zawiadomienia sąsiadów lub niepełnosprawność dziecka. Chcemy, żeby każda rodzina w Polsce była autonomiczna i jasno sprzeciwiamy się nieuzasadnionym interwencjom instytucji.

Interwencje prawne Ordo Iuris

Jesteśmy do dyspozycji osób z Konina, ale też innych miast Polski. Więcej o naszej działalności można przeczytać w zakładce "Aktywność ekspercka" oraz aktualnościach publikowanych na stronie głównej.