Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Nowy Sącz
Porady i pomoc prawna Nowy Sącz

Porady i pomoc prawna Nowy Sącz

Tradycyjny model wychowywania dzieci, organizowanie zgromadzeń pro-life czy wykorzystywanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej stają się czasami przyczyną aktów dyskryminacji. Jako Instytut Ordo Iuris oferujemy darmowe porady prawne Nowy Sącz, które pomogą wyjść z trudnej sytuacji. Nasze usługi są skierowane do osób i organizacji, które doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej m.in. z wymienionych wyżej powodów.

Darmowe porady prawne Nowy Sącz – skorzystaj ze wsparcia Ordo Iuris

Nie wiesz, czy bezpłatne porady prawne są dla Ciebie? Przede wszystkim pomagamy rozwiązywać trudne sytuacje, w których występują nadużycia związane z:

  • wolnością słowa,
  • wolnością wyznania wiary,
  • niezależnością rodziny,
  • prawem do życia,
  • wolnością organizowania zgromadzeń,
  • poszanowaniem symboli narodowego dziedzictwa,
  • poszanowaniem symboli religijnych.

Opieramy się na konstytucyjnych przepisach i odwołujemy się do tego dokumentu, aby przywrócić porządek społeczny. Jesteśmy zaangażowani zarówno w sprawach dotyczących Polski, jak i Europy. Mamy aktywny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących np. obrony rodziny i obrony życia. W niektórych sytuacjach konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. Możemy wtedy reprezentować naszego klienta.

Pomoc prawna w Nowym Sączu dla lekarzy i pracowników medycznych

Bezpłatne porady prawne Nowy Sącz udzielane są m.in. pielęgniarkom, lekarzom, farmaceutom i pracownikom medycznym. W niektórych sytuacjach interwencja prawna jest niezbędna. Medycy, powołując się na klauzulę sumienia, mogą "narazić" się pacjentom, którzy reagują atakami. Czasami sprawa przenosi się do mediów, a dobre imię lekarza zostaje zszargane.

Pomoc prawna w Nowym Sączu dla rodzin z dziećmi

Na darmowe porady prawne w Nowym Sączu mogą też liczyć rodzice, którym odebrano prawo do opieki nad dziećmi lub tę opiekę ograniczono. W Polsce zdarzają się różne ingerencja państwa w niezależność rodziny. Czasem przyczyną jest niski status materialny rodziny, innym razem zaburzenie rozwojowe dziecka. Do osłabienia autonomii rodziny mogą też przyczynić się złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Sprzeciwiamy się temu jednoznacznie i wychodzimy naprzeciw rodzicom potrzebującym porad prawnych.

Dowiedz się więcej o naszej działalności

Nieodpłatna pomoc prawna w Nowym Sączu i innych miastach Polski to część naszej działalności. O innych i interwencjach i przebiegach spraw przeczytasz w zakładce Aktualności oraz Aktywność ekspercka.