Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Gliwice
Pomoc prawna Gliwice

Pomoc prawna Gliwice

Nasz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oferuje darmowe porady prawne Gliwice. Bezpłatne porady skierowane są między innymi do pracowników medycznych, organizacji i rodziców, którzy ze względu na swój tradycyjny system wartości lub sprzeciw sumienia, doświadczają aktów przemocy. Może to być przemoc zarówno fizyczna, jak i psychiczna – oskarżenia, oszczerstwa, zwolnienia z pracy, ograniczenie praw i inne przejawy dyskryminacji. Wspieramy takie podmioty w walce o wolność słowa, wolność religijną, autonomię rodzin oraz inne wartości zgodne z porządkiem konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli jesteś pracownikiem lub mieszkańcem Gliwic, zachęcamy do kontaktu. Ordo Iuris to zespół prawników, adwokatów oraz radców prawnych.

Darmowe porady prawne Gliwice – wsparcie ze strony Ordo Iuris

Pomagamy tym, którzy doświadczyli naruszenia praw związanych z:

  • tradycyjnym rozumieniem relacji,
  • tradycyjnym rozumieniem rodziny,
  • obroną życia,
  • wolnością obywatelską – w tym wolnością słowa i wolnością zgromadzeń,
  • poszanowaniem dziedzictwa narodowego,
  • poszanowaniem symboli religijnych.

Nie tylko doradzamy, lecz także reprezentujemy naszych klientów w czasie rozpraw sądowych – jeśli istnieje konieczność, aby je rozpocząć. Możemy również wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna dla pracowników medycznych w Gliwicach

Nasze porady prawne kierujemy między innymi do lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i farmaceutów z Gliwic. Przedstawiciele tych zawodów mogą w swojej pracy doświadczyć aktów przemocy zarówno ze strony pacjentów, jak i mediów. Tak dzieje się np. wskutek odmówienia wykonania zabiegu aborcji poprzez odwołanie się do sprzeciwu sumienia. W takich sytuacjach bezpłatna pomoc prawna z naszej strony może być pierwszym krokiem do sprawiedliwego rozwiązania problemu i odzyskania dobrego imienia.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi w Gliwicach

Darmowa porada prawna Ordo Iuris jest też dostępna dla rodziców, których prawa rodzicielskie zostały ograniczone z powodu np. niższego statusu materialnego lub zaburzeń rozwojowych dziecka. Czasami wszystko zaczyna się od złośliwych zawiadomień sąsiadów, a wczesny kontakt z prawnikami, może zapobiec trudnym sytuacjom. Jeśli opisany problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, zachęcamy do skontaktowania się z nami.