Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Sosnowiec
Porady i pomoc prawna Sosnowiec

Porady i pomoc prawna Sosnowiec

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji z powodu wyznawania tradycyjnych wartości, zgłoś się do nas. Zapewniamy darmowe porady prawne Sosnowiec. Mogą skorzystać z nich m.in. lekarze i pracownicy medyczni. Nieodpłatna pomoc prawna gwarantowana jest również rodzinom, których autonomię naruszyło państwo. Jeżeli sprawa wymaga postępowania sądowego, możemy Cię reprezentować przed sądem. Ordo Iuris to grupa składająca się z prawników, adwokatów i radców prawnych.

Darmowe porady prawne Sosnowiec - wsparcie Instytutu Ordo Iuris

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie czy rodzinne skierowane jest do organizacji oraz osób, które spotkały się z dyskryminacją z powodu:

  • organizowania zgromadzeń,
  • wyznania religijnego,
  • decyzji mających na celu obronę godności życia,
  • tradycyjnego podejścia do wychowania dzieci,
  • ochrony dziedzictwa narodowego,
  • innych sytuacji.

Odwołujemy się do porządku przedstawionego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i chcemy na jej podstawie budować ład społeczny. Jeżeli w Polsce uchwalone zostaje prawo niezgodne z zapisami konstytucji, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna Sosnowiec dla lekarzy i pracowników medycznych

Chcemy świadczyć darmowe porady prawne dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i farmaceutów z Sosnowca. Ich praca narażona jest czasem na ataki ze strony zarówno pacjentów, jak i mediów. Dzieje się tak m.in. wskutek wyrażania przez lekarzy jasnego stanowiska wobec godności życia. Jeśli jesteś w tej grupie pracowników medycznych, skontaktuj się z nami.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Sosnowca

Niski status materialny rodziców, zaburzenia rozwojowe dziecka czy złośliwe zawiadomienia sąsiadów nie mogą być powodem dla ograniczenia praw rodzicielskich. Bronimy niezależności rodzin i działamy w ich sprawach. Darmowa pomoc prawna w Sosnowcu jest dostępna telefonicznie.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Darmowa pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo to część naszej działalności. Więcej informacji znajdziesz w zakładkach Aktywność ekspercka i Interwencje prawne. Sprawdź też Aktualności, aby poznać wydarzenia i sprawy, w których interweniowaliśmy.