Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Bytom
Porady i pomoc prawna Bytom

Porady i pomoc prawna Bytom

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris tworzą prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Oferujemy darmowe porady prawne Bytom dla rodzin, pracowników medycznych, organizacji i innych podmiotów. Pomoc udzielana jest tym, którzy doświadczają problemów wskutek m.in. wyznawania tradycyjnego systemu wartości. Mogą przeżywać ataki przemocy psychicznej i oskarżenia z powodu np. działania w zgodzie z własnym sumieniem i aktywnością pro-life. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, skontaktuj się z nami.

Darmowe porady prawne w Bytomiu - wsparcie Ordo Iuris

Jako Ordo Iuris bronimy:

  • tradycyjnych wartości i autonomii rodziny,
  • tradycyjnego modelu wychowania dzieci,
  • wolności obywatelskiej,
  • godności życia,
  • poszanowania symboli religijnych i dziedzictwa narodowego.

Opieramy się na porządku konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku uchwalenia w Polsce prawa niezgodnego z konstytucją możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Więcej informacji znajduje się w Aktualnościach.

Pomoc prawna w Bytomiu dla lekarzy i pracowników medycznych

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy m.in. pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to grupa osób szczególnie narażona na dyskryminację ze strony pacjentów oraz mediów. Ataki mogą dotyczyć działań i stanowisk związanych z obroną godności życia. W takich sytuacjach udzielamy darmowych porad prawnych, a jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, reprezentujemy naszych klientów.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Bytomia

Z naszej bezpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą też rodzice, których prawa zostały naruszone np. z pwoodu niższego statusu materialnego lub zaburzeń rozwojowych dziecka. Przyczyną problemu mogą być m.in. złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Nie zgadzamy się na ingerencję państwa w autonomię rodziny i w opisanej sytuacji widzimy działanie niezgodne z porządkiem konstytucyjnym.

Dowiedz się więcej o Ordo Iuris

Współcześnie nie brakuje środków porozumiewania się na odległość, dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego zarówno osoby z Bytomia, jak i innych miast. Poradnictwo obywatelskie i rodzinne to część naszej działalności, ale w Aktualnościach i Aktywności Eksperskiej przybliżamy jej inne obszary. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, aby szerzej poznać nasz Instytut.