Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Kielce
Pomoc prawna Kielce

Pomoc prawna Kielce

Jeśli jesteś mieszkańcem lub pracownikiem z Kielc i doświadczasz aktów dyskryminacji z powodu poglądów – np. działań lub wypowiedzi na rzecz tradycyjnego modelu wychowania, obrony życia czy wyznawanej religii, skontaktuj się z nami. Oferujemy darmowe porady prawne Kielce. Nieodpłatna pomoc dostępna jest zarówno osobom prywatnym, jak i np. podmiotom fizycznym, organizacjom oraz fundacjom. Skorzystaj z zakładki "Kontakt" i powiedz nam o swojej sytuacji. Jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris mamy realny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne. Możemy zająć się Twoją sprawą i reprezentować Cię podczas rozprawy sądowej – jeśli będzie miała miejsce.

Darmowe porady prawne Kielce – usługi Ordo Iuris

Realizujemy darmowe porady prawne dla osób z Kielc, które przeżywają trudną sytuację, mimo że ich prawa są chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwdziałamy aktom przemocy, które naruszają:

  • autonomię rodzin,
  • wolność słowa,
  • wolność wyznania,
  • wolność obywatelską,
  • wolność zgromadzeń,
  • godność osobistą,
  • symbole religijne,
  • dziedzictwo narodowe.

Darmowa pomoc prawna dla pracowników medycznych w Kielcach

Na oskarżenia i akty dyskryminacji współcześnie narażeni są między innymi lekarze, farmaceuci, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Ich sprzeciw wobec aborcji spotyka się z oszczerstwami ze strony pacjentów, mediów, a czasami również innych pracowników medycznych. Oferujemy nie tylko darmowe porady prawne lekarzom z Kielc, ale również wsparcie na drodze postępowania sądowego.

Działanie w obronie praw rodzin z Kielc

Jeśli jesteś rodzicem, który utracił pełne lub częściowe prawo do wychowywania swoich dzieci z powodu np. trudnej sytuacji materialnej, zadzwoń do nas. Darmowe porady prawne w Kielcach są udzielane również rodzicom, których autonomia została naruszona. Jako Ordo Iuris odwołujemy się do porządku konstytucyjnego i stanowimy zaporę dla ingerencji państwa.