Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Leszno
Porady i pomoc prawna Leszno

Porady i pomoc prawna Leszno

Darmowa pomoc prawna Leszno dla rodziców, lekarzy i pracowników medycznych jest dostępna. Jako Instytut na rzecz Kultury Prawnej zapewniamy wsparcie również organizacjom i innym podmiotom. których dobre imię zostało naruszone wskutek np. działań pro-life. Bronimy porządku zapisanego w konstytucji. Stoimy na straży niezależności rodzin, wolności obywatelskiej i poszanowania tradycyjnych wartości. Jesteśmy dostępni zarówno dla osób z Leszna, jak i innych miast w Polsce.

Darmowe porady prawne w Lesznie – pomoc Ordo Iuris

Darmowe porady prawne Leszno udzielane są osobom, które doświadczyły aktów dyskryminacji, np. z powodu:

  • tradycyjnego podejścia do wychowania i edukacji dzieci,
  • organizowania zgromadzeń pro-life,
  • wyznawania wiary Kościoła rzymskokatolickiego,
  • podejmowania decyzji w odniesieniu do klauzuli sumienia,
  • odwoływania się do symboli religijnych i dziedzictwa narodowego.

W sytuacjach, gdy w Polsce uchwalone zostaje prawo niezgodne z konstytucją, możemy odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego.

Pomoc prawna w Lesznie dla lekarzy i pracowników medycznych

Nieodpłatna pomoc prawna Leszno przysługuje m.in. lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i farmaceutom. Ich praca narażona jest na różne sytuacje i oskarżenia ze strony pacjentów. Czasami te oskarżenia mogą stać się sprawą publiczną – zwłaszcza jeśli pacjent wybiera drogę medialną. Naszym zadaniem jest udzielenie wsparcia wszystkim pracownikom medycznym i znalezienie najlepszego rozwiązania na podstawie dostępnych środków prawnych.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Leszna

Darmowe porady prawne przygotowaliśmy również dla rodziców, którym ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie. Skutecznie przeciwdziałamy ingerencji państwa w autonomię rodzin, zgodnie z zapisami konstytucji. Budzenie niezależności rodziny jest czasami spowodowane niższym statusem materialnym rodziców albo zaburzeniem rozwojowym dzieci. Ograniczenie praw do wychowania jest w naszej ocenie niedopuszczalne, dlatego pomagamy dzieciom wrócić do ich prawdziwych domów.

Ordo Iuris – dowiedz się więcej

Darmowa pomoc prawna Leszno jest dobrym początkiem zmian. Jeżeli sytuacja naszych klientów wymaga postępowania sądowego, możemy stanowić ich reprezentację. Więcej o naszych interwencjach i działaniach umieściliśmy w zakładce Aktywność ekspercka. Na bieżąco publikujemy też Aktualności, w których poruszamy tematy dotyczące Polski i Europy.