Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Kalisz
Porady i pomoc prawna Kalisz

Porady i pomoc prawna Kalisz

Ordo Iuris staje w obronie kultury prawnej, która ma swoją tożsamość w cywilizacji europejskiej. Jej źródłem jest m.in. prawo rzymskie i etyka chrześcijańska. W naszej działalności oferujemy darmowe porady prawne Kalisz dla osób i organizacji doświadczających dyskryminacji z powodu wyzwania tradycyjnych wartości. Stajemy na straży zapisów konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieramy m.in. lekarzy i rodziny.

Darmowe porady prawne w Kaliszu – pomoc prawna Ordo Iuris

Przy okazji różnych trudnych sytuacji wskutek np. wyznawania tradycyjnego modelu rodziny lub obrony godności życia, można skontaktować się z nami i otrzymać bezpłatne porady prawne. Pomagamy w sytuacjach, w których doszło do naruszenia:

  • niezależności rodzin,
  • wolności sumienia,
  • wolności wyznania religijnego,
  • wolności obywatelskiej – w tym wolności zgromadzeń i wolności słowa,
  • respektowania symboli religijnych i dziedzictwa narodowego,
  • pozostałych praw określonych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Możemy reprezentować naszych klientów w trakcie postępowania sądowego – jeśli zachodzi konieczność jego rozpoczęcia. Zabieramy głos zarówno w indywidualnych sytuacjach, jak i w debatach publicznych (polskich i międzynarodowych). Jeśli w polskim prawie uchwalone zostaje prawo niezgodne z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna w Kaliszu dla pracowników medycznych

Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz inni pracownicy służby zdrowia przeżywają czasem ataki, oskarżenia i akty dyskryminacji. Dzieje się tak np. w sytuacji wyrażania jasnego stanowiska pro-life. Chcemy przeciwdziałać takim sytuacjom, dlatego zachęcamy do kontaktu. Darmowe porady prawne w Kaliszu skierowane są m.in. do wszystkich pracowników i organizacji medycznych.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Kalisza

Bezpłatne porady prawne proponowane są także rodzicom z Kalisza. Jeśli państwo ingeruje w wychowanie i prawa rodzicielskie np. z powodu niskiego statusu materialnego lub zaburzeń rozwojowych dziecka, warto podjąć działania prawne. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Działania na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris

Tworzymy ład prawny i społeczny. Stajemy w obronie osób prześladowanych w związku z wyznawanymi wartościami, których źródłem jest prawo naturalne. Prowadzimy spotkania, badania naukowe, sympozja i konferencje. Więcej o naszych celach i interwencjach przeczytasz w Aktualnościach oraz w zakładce Aktywność ekspercka.