Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Wrocław
Pomoc prawna Wrocław

Pomoc prawna Wrocław

W Ordo Iuris praktykujemy darmowe porady prawne dla rodzin, pracowników, organizacji i indywidualnych osób, które doświadczają problemów związanych z dyskryminacją tradycyjnego systemu wartości. Ograniczenie praw rodzicielskich, oskarżenia za działanie zgodne z własnym sumieniem, przemoc fizyczna i psychiczna ze względu na podejmowanie inicjatyw pro-life i wyrażane publicznie poglądy to przykłady spraw, w których interweniujemy. Nasza pomoc prawna dla mieszkańców Wrocławia jest profesjonalna i merytoryczna. Opiera się na porządku przedstawionym w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W celu skontaktowania się z zespołem prawników, adwokatów czy radców prawnych Ordo Iuris, zapraszamy do pobrania danych z zakładki "Kontakt".  

Darmowe porady prawne we Wrocławiu udzielane przez Ordo Iuris

W Ordo Iuris bronimy: 

  • relacji i tradycyjnych wartości rodzinnych, 
  • wolności obywatelskiej - w tym wolności słowa i wolności zgromadzeń, 
  • tradycyjnego wychowania i edukacji dzieci, 
  • godności osób wykluczanych społecznie, 
  • poszanowania symboli religijnych dziedzictwa narodowego.

Jeżeli uchwalone prawo nie jest zgodne z konstytucją Rzeczopospolitej Polskiej, występujemy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna dla pracowników medycznych

Darmowe porady prawne są skierowane między innymi do pracowników medycznych, którzy poprzez działanie zgodne z własnym sumieniem i obronę życia, narażeni są na ataki ze strony pacjentów i mediów. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i położne mogą skorzystać z naszego wsparcia zarówno przed rozpoczęciem procesów sądowych, jak i w czasie ich trwania. 

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi 

Darmowa pomoc prawna Ordo Iuris udzielana jest również rodzinom, które doświadczyły utraty kontaktu m.in. z powodu niższego statusu materialnego rodziców, zaburzeń rozwojowych dziecka lub złośliwych zawiadomień sąsiedzkich. Odebranie praw do dziecka wskutek wymienionych powodów jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie bronić trudnych spraw związanych z autonomią życia rodzinnego