Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Gdynia
Pomoc prawna Gdynia

Pomoc prawna Gdynia

Szukasz miejsca, w którym oferowane są darmowe porady prawne w Gdyni? Skontaktuj się z Ordo Iuris. Bezpłatna pomoc prawna z naszej strony realizowana jest m.in.w sytuacjach fałszywych oskarżeń dotyczących działań pro-life, tradycyjnego wychowania i naruszenia wolności słowa czy wyznania. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pomaga rodzicom, pracownikom (w tym medykom), organizacjom i osobom indywidualnym z Gdyni oraz innych miast Polski. 

Pomoc prawna w Gdyni - bezpłatne wsparcie Ordo Iuris

Nasze darmowe porady prawne są udzielane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obrona:

Oferujemy pomoc prawną mieszkańcom i pracownikom Gdyni, gdy: 

  • ograniczone lub utracone zostały prawa rodzicielskie, 
  • naruszona została wolność obywatelska, 
  • naruszona została wolność wyznania, 
  • doszło do nadużyć w obszarze dziedzictwa narodowego,
  • doszło do nadużyć związanych z edukacją dzieci i młodzieży, 
  • doszło do znieważenia przedmiotów i symboli dziedzictwa narodowego. 

Darmowe porady prawne dla pracowników medycznych z Gdyni

Fałszywych oskarżeń doświadcza szczególnie grupa pracowników medycznych, w tym np. lekarze, pielęgniarki, położne i farmaceuci. W swojej pracy, i w działaniu zgodnie ze swoim sumieniem, decydują się na przestrzeganie zasad broniących życie. Ich postępowanie wywołuje oskarżenia ze strony pacjentów i mediów. Darmowe porady prawne w Gdyni przygotowaliśmy m.in. z myślą o tej właśnie grupie zawodowej.

Darmowe porady prawne dla rodziców z Gdyni

Drugą grupą najczęściej narażonych na nadużycia osób są rodzice, którym ogranicza się prawa rodzicielskie z powodów, takich jak np. niski status materialny. Inną przyczyną może być też np. złośliwe zawiadomienie ze strony sąsiadów. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris broni autonomii życia rodzinnego i zasad zapisanych w konstytucji Rzeczypospolitej. Jesteśmy więc otwarci na udzielenie darmowej pomocy prawnej rodzicom z Gdyni, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, niezgodnie z konstytucją. Tworzymy zaporę dla niesłusznych, naszym zdaniem, ingerencji państwowych.

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebna jest pomoc prawna dla Ciebie lub Twoich bliskich. Pomagamy zarówno w Gdyni, jak i w innych miastach Polski.