Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Opole
Porady i pomoc prawna Opole

Porady i pomoc prawna Opole

Nasz zespół prawników, adwokatów i radców prawnych oferuje darmowe porady prawne Opole. Jesteśmy Instytutem na rzecz Kultury Prawnej i dbamy o przywrócenie ładu społecznego zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli mieszkańcy, pracownicy lub organizacje z Opola znajdują się w trudnej sytuacji, mogą wybrać nasze bezpłatne porady prawne i znaleźć rozwiązanie. Korzystamy ze wszystkim możliwych, dostępnych środków prawnych.

Darmowe porady prawne Opole – wsparcie prawne Ordo Iuris

Jako Ordo Iuris przede wszystkim stajemy w obronie:

  • prawa do życia i godności osoby,
  • tradycyjnych wartości związanych m.in. z wyznaniem i wychowywaniem dzieci,
  • autonomii rodzin,
  • wolności obywatelskiej – w tym wolności zgromadzeń i wolności słowa,
  • dziedzictwa narodowego,
  • symboli religijnych,
  • innych praw zapisanych w konstytucji.

Naszym zadaniem jest wywieranie aktywnego wpływu na orzecznictwo zarówno sądowe, jak i administracyjne. Jeśli w Polsce uchwalone jest prawo niezgodne z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna w Opolu dla pracowników medycznych

Dla kogo porady prawne Opole? Jedną z grup są pracownicy medyczni: lekarze, farmaceuci, ratownicy i pielęgniarki. Pacjenci, którzy doświadczają sprzeciwu lekarza odwołującego się do klauzuli sumienia, mogą oczerniać, atakować i przenosić sprawę do mediów. W takiej sytuacji chcemy zapewnić medykom potrzebne wsparcie prawne i znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. W przypadku postępowania sądowego możemy reprezentować naszych klientów.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi – Opole

Bezpłatne porady prawne są także dostępne dla rodziców, którym z różnych powodów odebrano prawo do wychowywania i opiekowania się dzieckiem. Wśród przyczyn znajdują się np. niski status materialny, zaburzenia rozwoju dziecka lub złośliwości ze strony sąsiadów, którzy składają zawiadomienia. Nie zgadzamy się na ingerencję państwa i walczymy o jedność oraz autonomię rodziny. Z naszego wsparcia prawnego mogą skorzystać zarówno osoby z Opola, jak i innych miast Polski.

Szeroka aktywność Ordo Iuris

Więcej o naszych interwencjach, ich przebiegu i skuteczności, można przeczytać w zakładkach Aktualności oraz Aktywność ekspercka. Działamy na arenie polskiej i międzynarodowej.