Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Koszalin
Porady i pomoc prawna Koszalin

Porady i pomoc prawna Koszalin

Darmowe porady prawne Koszalin to propozycja dla tych osób i organizacji, które doświadczają dyskryminacji z powodu m.in. wyznawania tradycyjnych wartości. Udzielamy wsparcia lekarzom i pracownikom medycznym, ale także rodzinom, których autonomia jest zagrożona. Tam, gdzie naruszone zostają wartości zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, tam warto podjąć kroki obronne. Jeśli sprawa wymaga postępowania sądowego, jesteśmy gotowi reprezentować naszych klientów.

Darmowe porady prawne Koszalin – pomoc Ordo Iuris

Ordo Iuris to Instytut na Rzecz Kultury Prawnej. Zajmujemy się ochroną tradycyjnych wartości i stajemy na straży porządku przedstawionego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpłatne porady prawne udzielane są na przykład w sytuacjach naruszenia wolności:

  • słowa,
  • wyznania religijnego,
  • obywatelstwa,
  • zgromadzeń,
  • wychowania dziecka. .

Nieodpłatna pomoc prawna Koszalin może być udzielona w czasie kontaktu telefonicznego. Jesteśmy gotowi wspierać osoby i organizacje również z innych miast Polski.

Pomoc prawna w Koszalinie dla lekarzy i pracowników medycznych

Dlaczego darmowe porady prawne Koszalin udzielane są m.in. lekarzom, ratownikom medycznym, farmaceutom i pielęgniarkom? Współcześnie jest to grupa osób narażona na ataki ze strony pacjentów, jeśli zdecydują się działać w zgodzie z wartościami pro-life. Ataki te mogą przybierać formę oszczerstw i przenosić się do mediów. Warto w takiej sytuacji poznać perspektywę prawną, odwołać się do konstytucji i rozpocząć współpracę z prawnikiem.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Koszalina

Nie każdy ma możliwość skorzystania z kosztownej pomocy prawne. Właśnie z tego powodu prowadzimy porady prawne bezpłatnie. Mogą z nich skorzystać np. rodzice, którym państwo chce odebrać lub ograniczyć prawa rodzicielskie. Powodem takiej sytuacji może być np. złośliwość sąsiadów, którzy złożyli zawiadomienie, niższy status materialny rodziców albo zaburzenie rozwojowe dziecka. Jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej możemy realnie wpływać na orzecznictwo sądowe i administracyjne, dlatego zachęcamy do kontaktu i przedstawienia nam swojej historii.

Różne historie i porady prawne zawarte w Aktualnościach

Darmowe porady prawne Koszalin mogą być początkiem podjęcia słusznych działań. Niektóre inicjatywy i historie przybliżamy w artykułach na naszej stronie. Przejdź do zakładki Aktualności, aby poznać różne sytuacje i ocenić je w świetle prawa. Stawiamy na edukację związaną z kulturą prawną i jesteśmy obecni zarówno na arenie Polski, jak i Europy.