Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Tychy
Porady i pomoc prawna Tychy

Porady i pomoc prawna Tychy

Ty lub bliska Ci osoba doświadczacie dyskryminacji z powodu np. mówienia o tradycyjnym modelu wychowania? A może jesteś atakowany za działania pro-life? Darmowe porady prawne Tychy to usługa realizowana przez nasz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Skierowana jest do osób i organizacji, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jesteśmy grupą prawników, adwokatów oraz radców prawnych działających w obronie ładu społecznego i zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Darmowe porady prawne Tychy – wsparcie Instytutu Ordo Iuris

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. poradnictwo rodzinne i obywatelskie. Sytuacje, z którymi możesz się do nas zgłosić to m.in. naruszenie:

  • wolności zgromadzeń,
  • swobody wyznania wiary,
  • godności życia,
  • prawa do tradycyjnego podejścia do wychowania dzieci,
  • symboli i przedmiotów dziedzictwa narodowego.

W swojej pracy odwołujemy się do porządku wyrażonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli uchwalone jest prawo niezgodne z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wychodzimy również poza granice kraju i jesteśmy widoczni na arenie międzynarodowej. Pomoc prawna Tychy może obejmować także reprezentację przed sądem, jeśli zajdzie konieczność postępowania sądowego.

Bezpłatna pomoc prawna Tychy dla lekarzy i pracowników medycznych

Świadczymy darmowe porady prawne dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów i innych pracowników medycznych żyjących w Tychach. Wiemy, że praca tych osób jest czasami narażona na ataki ze strony zarówno pacjentów, jak i ich rodzin. Oszczerstw i ocen nie szczędzą także media, które nagłaśniają różne przypadki. Warto więc skorzystać z porad prawnych Ordo Iuris, aby bronić swoich praw, odwołać się do konstytucji i rozwiązać sytuację.

Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin z dziećmi – Tychy

Czasami państwo ingeruje w autonomię rodzin. Nie zgadzamy się na to, zwłaszcza gdy przyczyną tego postępowania jest np. niski status materialny rodziców lub zaburzenie rozwoju małoletnich osób. Ograniczenie czy odebranie praw rodzicielskich jest w naszej ocenie niezgodne z prawem. Rodzice mieszkający w Tychach mogą otrzymać bezpłatne porady prawne w czasie kontaktu telefonicznego.

Działalność Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Aktywność ekspercka i Interwencje prawne to zakładka na naszej stronie. Znajdziesz w niej opisy naszych interwencji i poznasz historie, które wymagały podjęcia radykalnych kroków. Artykuły pokazują różne aspekty prawa i mogą mieć charakter edukacyjny.