Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Szczecin
Pomoc prawna Szczecin

Pomoc prawna Szczecin

Ordo Iuris praktykuje darmowe porady prawne dla mieszkańców i pracowników Szczecina. Stajemy w obronie organizacji, rodzin i indywidualnych osób, które ze względu na wyznawanie tradycyjnego systemu wartości, doświadczają agresji, oskarżeń, przemocy fizycznej lub psychicznej. Opieramy się na założeniach konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Darmowe porady prawne w Szczecinie - skorzystaj z pomocy Ordo Iuris

Jeśli jesteś ze Szczecina i doświadczyłeś naruszenia:

 • godności osobistej, 
 • wolności słowa, 
 • wolności obywatelskiej, 
 • autonomii rodziny, 
 • prawa do tradycyjnego wychowania dzieci i młodzieży, 
 • prawa do tradycyjnej edukacji dzieci i młodzieży, 
 • szacunku wobec symboli i przedmiotów dziedzictwa narodowego, 

skontaktuj się z Ordo Iuris. Zapewniamy darmowe porady prawne dla osób zgodnych z założeniami naszego Instytutu. Jesteśmy między innymi tam, gdzie rodzice zostają odłączeni od dzieci (np. z powodu niskiego statusu materialnego), a lekarze oskarżani za działania zgodne z sumieniem (np. odmowę wykonania aborcji). Zgłaszanymi do nas sprawami zajmują się prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Wywieramy profesjonalny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne. 

Profesjonalna pomoc Ordo Iuris

Dlaczego pomoc prawna Ordo Iuris dla osób i organizacji ze Szczecina jest godna zaufania? Do naszych cech należą: 

 • obrona i działanie zgodne z konstytucją, 
 • zaangażowanie w zgłaszane sprawy - możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
 • towarzyszenie rodzinom, pracownikom i osobom indywidualnym zarówno przed rozpoczęciem procesu sądowego, jak i w czasie jego trwania, 
 • profesjonalny zespół specjalistów o tych samych przekonaniach, 
 • doświadczenie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do przeczytania informacji opublikowanych na naszej stronie. Zapoznaj się z nowymi i archiwalnymi artykułami, aby poznać specyfikę naszych działań, ich skuteczność i zasięg.