Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Gniezno
Porady i pomoc prawna Gniezno

Porady i pomoc prawna Gniezno

Skuteczna ochrona prawna osób wyznających tradycyjne wartości jest w naszej ocenie drogą do zachowania porządku zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym zapewniamy darmowe porady prawne Gniezno – tak, aby każdy, kto doświadcza dyskryminacji znał swoje prawa i mógł się do nich odwołać. Przeciwdziałamy atakom na poglądy i wolność człowieka, ale też na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu. Bronimy niezależności rodzin i tradycyjnego modelu wychowania.

Darmowe porady prawne Gniezno – wsparcie Instytutu Ordo Iuris

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest grupą prawników, adwokatów oraz radców prawnych, którzy pomagają reagować na łamanie praw. Jeśli naruszone zostaje na przykład prawo do:

  • życia,
  • wyznania,
  • wolności słowa,
  • wolności zgromadzenia,

warto się z nami skontaktować. Bezpłatne porady prawne Gniezno realizowane są telefonicznie. Kiedy zajdzie konieczność postępowania sądowego, będziemy gotowi, aby reprezentować klienta. W naszej działalności wywieramy aktywny wpływ na orzecznictwo administracyjne i sądowe. Działamy nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Poza tym mamy możliwość występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli uchwalone zostaje prawo niezgodne z porządkiem konstytucyjnym.

Pomoc prawna Gniezno dla lekarzy i pracowników medycznych

Darmowa pomoc prawna Gniezno skierowana jest m.in. do lekarzy, ratowników medycznych oraz pozostałych pracowników służby zdrowia. W codziennej pracy narażeni są na sprzeciw pacjentów i mediów – np. wtedy, kiedy kierują się zasadami pro-life. Jeżeli Ty lub Twoja placówka jesteście w takiej sytuacji, warto podjąć kontakt z prawnikiem i odwołać się do wolności sumienia.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Gniezna

Czasami rodzicom odbierane jest prawo do opieki nad dzieckiem wskutek kierowania się nieaktualnymi lub niezweryfikowanymi informacjami. Stanowczo nie zgadzamy się na taką inferencję państwa, dlatego darmowe porady prawne są również dostępne dla rodzin. Przyglądamy się zarzutom, badamy okoliczności i zapewniamy wsparcie na drogę postępowania sądowego.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Liczne są historie rodzin, lekarzy i innych osób, które wymagały naszych interwencji. Opisujemy je w Aktualnościach i Aktywności Eksperckiej. Każda z tych zakładek zawiera informacje oraz artykuły przybliżające działalność Ordo Iuris. Oprócz tego może stanowić źródło edukacji dotyczącej kultury prawnej. Zachęcamy do czytania i rozszerzania wiedzy w tej dziedzinie.