Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Katowice
Pomoc prawna Katowice

Pomoc prawna Katowice

Oferujemy darmowe porady prawne w Katowicach. Udzielane są one rodzicom, pracownikom (w tym np. lekarzom), organizacjom i prywatnym osobom, które doświadczają dyskryminacji związanej m.in. z wyznawaniem tradycyjnego systemu wartości. Wśród występujących problemów pojawiają się np. oskarżenia za działania zgodne z własnym sumieniem albo doświadczenie przemocy psychicznej z powodu aktywności pro-life. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pomoc prawna Ordo Iuris jest dla Ciebie. Bazujemy na porządku konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy grupą składającą się z prawników, adwokatów i radców prawnych. 

Darmowe porady prawne w Katowicach – wsparcie prawne Ordo Iuris

W przypadku uchwalania praw niezgodnych z konstytucją możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Pomoc prawna w Katowicach dla pracowników medycznych

Pomoc prawna w Katowicach dla pracowników medycznych obejmuje m.in. lekarzy, pielęgniarki i farmaceutów. Wiemy, że jest to grupa pracowników szczególnie narażonych na ataki ze strony zarówno pacjentów, jak i mediów. Ataki dotyczą najczęściej działań związanych z obroną godności i wartości życia. Udzielamy darmowych porad prawnych, ale też reprezentujemy klientów przed sądem, jeżeli dojdzie do rozprawy.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Katowic

Na wsparcie prawne Ordo Iuris mogą też liczyć rodzice z Katowic, którym z różnych powodów ograniczono prawa rodzicielskie. Czasami dzieje się tak wskutek np. niższego statusu materialnego rodziców albo zaburzeń rozwojowych u dziecka. Do problemów prawnych przyczyniają się np. złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Jeżeli prawa rodzicielskie zostają odebrane z przykładowych, wymienionych powodów, to działanie można uznać za niezgodne z porządkiem konstytucyjnym. Przeciwdziałamy takiemu postępowaniu i bronimy autonomii życia rodziny.