Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Toruń
Pomoc prawna Toruń

Pomoc prawna Toruń

Jako Ordo Iuris udzielamy wsparcia prawnego rodzicom, lekarzom, pracownikom medycznym, fundacjom i innym podmiotom doświadczającym dyskryminacji z powodu m.in. działań pro-life. Nasze darmowe porady prawne Toruń to usługi dla tych, którzy doświadczają pomocy fizycznej lub psychicznej, gdy działają zgodnie z zasadą sprzeciwu sumienia, wyrażają swoje poglądy dotyczących tradycyjnych wartości lub organizują zgromadzenia związane np. z poszanowaniem dziedzictwa narodowego. Stajemy na straży konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje wolność słowa i wyznania swoim obywatelom. Nieodpłatna pomoc prawna w Toruniu to początek walki o przywrócenie porządku konstytucyjnego. Jeśli sprawa naszego klienta wymagać będzie rozprawy sądowej, możemy reprezentować go na sali.

Darmowe porady prawne Toruń – wsparcie prawne Ordo Iuris

Ordo Iuris to Instytut na rzecz Kultury Prawnej, który tworzą prawicy, adwokaci oraz radcy prawni.
Bronimy między innymi:

  • autonomii rodziny,
  • prawa rodzica do tradycyjnego modelu wychowania dziecka,
  • godności człowieka,
  • prawa do życia,
  • wolności obywatelskiej, która wyraża się w wolności słowa i wolności zgromadzeń,
  • działania zgodnie z zasadami pro-life,
  • poszanowania symboli religijnych,
  • praw zapisanych w konstytucji.

Nasza działalność obejmuje wiele sfer życia społecznego i prawnego. Możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym, aby sprzeciwić się prawu uchwalonemu w Polsce niezgodnie z konstytucją.

Pomoc prawna w Toruniu dla pracowników medycznych

Lekarze, farmaceuci, ratownicy medyczni i pielęgniarki to grupy narażone na ataki nie tylko ze strony pacjentów i ich rodzin, ale również ze strony mediów. Udzielamy darmowe porady prawne pracownikom medycznym z Torunia, którzy wskutek wyznawanych poglądów i związanych z tym decyzji, doświadczają problemów.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Torunia

Darmowa pomoc prawna w Toruniu jest też skierowana do rodzin, które doświadczają ograniczenia swojej niezależności. Jeśli w sytuacjach, w których np. rodzice mają niższy status materialny, państwo ingeruje w tę autonomię i ogranicza prawa rodziców, pomoc prawnika jest niezbędna. W Ordo Iuris sprzeciwiamy się takim działaniom jako niezgodnym z zapisami konstytucyjnymi.