Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Poznań
Pomoc prawna Poznań

Pomoc prawna Poznań

Jeśli mieszkasz w Poznaniu i chcesz otrzymać darmowe porady prawne, skontaktuj się z Instytutem Ordo Iuris. Nasz zespół udziela bezpłatnego wsparcia dla lekarzy, rodzin, organizacji, osób indywidualnych i pracowników, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na wyznawany, tradycyjny system wartości. Interweniujemy między innymi w sprawach ograniczenia praw rodzicielskich, oskarżeń za działania pro-life i przemocy psychicznej. Nasze postępowanie ma swój początek w obronie porządku przedstawionego w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Darmowe porady prawne w Poznaniu praktykowane przez Ordo Iuris

Pobierz dane z zakładki "Kontakt" i skontaktuj się z naszym zespołem. W Ordo Iuris pracują prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Zajmujemy się obroną: 

  • tradycyjnych wartości rodzinnych, 
  • wolności obywatelskiej - w tym wolności słowa i wolności zgromadzeń osób pro-life, 
  • tradycyjnego wychowania i edukacji dzieci oraz młodzieży,
  • poszanowania symboli religijnych. 

W przypadku naruszonego prawa, niezgodnie z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Bezpłatna pomoc prawna dla lekarzy i pracowników medycznych

Współcześnie na ataki i dyskryminację narażona jest między innymi grupa lekarzy i pracowników medycznych, która w zgodzie z własnym sumieniem, wykonuje pracę pro-life. Oferujemy darmowe porady prawne dla przedstawicieli służby zdrowia w Poznaniu - dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i farmaceutów. Pomoc Ordo Iuris udzielana jest zarówno w sprawach przed rozpoczęciem procesu sądowego, jak i w czasie ich trwania.  

Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin z Poznania

Porady prawne proponujemy także rodzicom, którzy doświadczyli ograniczenia swoich spraw na przykład ze względu na niski status materialny, zaburzenia w rozwoju dziecka lub zawiadomienia ze strony sąsiadów. Od wielu lat skutecznie bronimy autonomii życia rodzinnego - jesteśmy do dyspozycji rodzin zarówno z Poznania, jak i innych miast Polski. Działamy z przekonaniem, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z tradycjami i zwyczajami. Dotyczy to również tradycyjnego postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zachęcamy do zapoznania się z informacjami i artykułami zawartymi na naszej stronie internetowej.