Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Olsztyn
Porady i pomoc prawna Olsztyn

Porady i pomoc prawna Olsztyn

Ordo Iuris to grupa prawników, adwokatów i radców prawnych. Jesteśmy Instytutem na rzecz Kultury Prawnej i świadczymy darmowe porady prawne Olsztyn. Działamy także w i innych miastach Polski. To, co cechuje naszą działalność to odwołanie do cywilizacji europejskiej, podstaw prawa rzymskiego i etyki chrześcijańskiej. Pomagamy osobom i podmiotom prawnym, które m.in. wskutek wyzwania tradycyjnych wartości doświadczają dyskryminacji w życiu zawodowym lub prywatnym. Nieodpłatna pomoc prawna w Olsztynie skierowana jest między innymi do lekarzy, pracowników medycznych oraz rodzin.

Darmowe porady prawne Olsztyn – wsparcie prawne Ordo Iuris

Bronimy porządku przedstawionego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Darmowe porady prawne w Olsztynie wykonujemy w sytuacjach, kiedy ktoś zgłasza doświadczenie takie jak na przykład:

  • ograniczenie wolności wyznania,
  • naruszenie zasady działania zgodnie z sumieniem,
  • ograniczenie wolności obywatelskiej i wolności zgromadzeń,
  • profanacji symboli religijnych i elementów dziedzictwa narodowego,
  • ograniczenia prawa rodzicielskiego wskutek np. złośliwych zawiadomień sąsiadów.

Pomoc prawna w Olsztynie dla pracowników medycznych

Z darmowych porad prawnych w Olsztynie korzystają na przykład pracownicy sektora medycznego – lekarze różnych specjalizacji, ratownicy medyczni, pielęgniarki i farmaceuci. Występujemy w obronie ich wolności sumienia. Jeśli konieczne będzie postępowanie sądowe, możemy reprezentować naszego klienta.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Olsztyna

Chcemy, by zgodnie z konstytucją, rodzina w Polsce była autonomiczna. Sprzeciwiamy się ingerencji państwa w sytuacje, w których prawo rodziców zostaje ograniczone z powodu np. zaburzeń rozwojowych dziecka lub niskiego budżetu rodziców. Rodzice z Olsztyna i innych miast Polski mogą skontaktować się z nami, by zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej.