Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Rybnik
Porady i pomoc prawna Rybnik

Porady i pomoc prawna Rybnik

Darmowe porady prawne Rybnik to usługa, którą jako Ordo Iuris, oferujemy m.in. lekarzom i pracownikom medycznym. Nieodpłatna pomoc prawna jest też dostępna rodzicom, których autonomia rodzicielska została naruszona. Udzielamy praktycznych porad, a jeśli sprawa tego wymaga – reprezentujemy naszych klientów w trakcie postępowania sądowego.

Darmowe porady prawne Rybnik – pomoc Ordo Iuris

Działamy jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej. Naszym celem jest ochrona wartości i porządku określonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z bezpłatnej porady i wsparcia mogą skorzystać m.in. organizacje, które doświadczyły ograniczeń i nadużyć związanych z:

  • wolnością wyznania,
  • wolnością zgromadzeń,
  • wolnością obywatelską.

Profanacja symboli religijnych i elementów dziedzictwa narodowego, dyskryminacja z powodu wyrażenia poglądów dotyczących ochrony życia lub uznawania tradycyjnego modelu wychowywania dzieci, to przykłady spraw, z którymi warto się do nas zgłosić.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielana jest telefonicznie. Działamy nie tylko dla mieszkańców miasta Rybnika, lecz dla wszystkich w Polsce.

Pomoc prawna w Rybniku dla lekarzy i pracowników medycznych

Darmowe świadczenie pomocy prawnej zapewniamy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, farmaceutom i innym pracownikom służby zdrowia. W swoim zawodzie często mają odwagę, aby bronić godności życia. Wskutek tego spotykają się z atakami ze strony pacjentów, rodzin pacjentów i mediów. Oferowana pomoc prawna jest okazją do poznania perspektywy prawnej i odwołania się do niej.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Rybnika

Możesz nie być w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, a doświadczać naruszania autonomii rodziny wskutek np. złośliwych zawiadomień sąsiadów. Niski status materialny lub zaburzenia rozwojowe dziecka nie mogą być powodem do ograniczania praw rodzicielskich. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, zachęcamy do kontaktu. Mamy realny wpływ na orzecznictwo sądowe oraz administracyjne.

Poznaj inne historie – czytaj aktualności

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to również miejsce, w której możesz skorzystać z edukacji prawnej. W artykułach, które publikujemy, znajdziesz informacje o sytuacjach, w których interweniowaliśmy. Przybliżamy w nich aspekty prawne i propozycje rozwiązań.