Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Rzeszów
Pomoc prawna Rzeszów

Pomoc prawna Rzeszów

Zapewniamy darmowe porady prawne w Rzeszowie dla rodziców, lekarzy i pracowników medycznych, organizacji i innych podmiotów, które doświadczyły dyskryminacji wskutek m.in. działań pro-life lub wyrażania poglądów związanych z tradycyjnymi wartościami. Jeśli jesteś w takiej sytuacji lub szukasz wsparcia prawnego dla kogoś bliskiego z Rzeszowa, zachęcamy do kontaktu. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris działa też w innych miastach Polski.

Darmowe porady prawne w Rzeszowie – wsparcie prawne Ordo Iuris

Grupę Ordo Iuris tworzą prawnicy, adwokaci i radcy prawni. W swoich działaniach odwołujemy się do porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Bronimy:

  • autonomii rodzin,
  • wartości życia i godności człowieka,
  • tradycyjnego podejścia do wychowywania dzieci,
  • wolności obywatelskiej wyrażającej się m.in. w wolności słowa i zgromadzeń,
  • szacunku dla symboli religijnych i dziedzictwa narodowego,
  • praw zapisanych w konstytucji.

Jeżeli uchwalone w Polsce prawo jest niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna w Rzeszowie dla pracowników medycznych

Niektórzy lekarze, farmaceuci i pielęgniarki doświadczają ataków ze strony pacjentów i mediów. Oskarżenia stosowane w ich kierunku najczęściej dotyczą działań związanych z obroną godności życia. Darmowe porady prawne w Rzeszowie, które oferujemy, pomogą przejść przez ten proces. W przypadku, gdy konieczna byłaby rozprawa sądowa, zapewniamy naszym klientom reprezentację na każdym etapie.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Rzeszowa

Pomoc prawna w Rzeszowie jest też skierowana do rodziców, którym ograniczono prawa rodzicielskie lub którzy są zagrożeni utratą tych praw. Jeżeli taka sytuacja jest spowodowana np. niskim statusem materialnym, zaburzeniami rozwojowymi potomstwa lub złośliwymi zawiadomieniami sąsiadów, pomożemy przejść przez tę sytuację. Przeciwdziałamy takim procesom, które uważamy za niezgodne z zapisami konstytucyjnymi.

Pomoc prawna udzielana jest nie tylko w Rzeszowie.
Inne, przykładowe miasta, w których pomagamy to Wrocław, Łódź i Kraków.