Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Białystok
Pomoc prawna Białystok

Pomoc prawna Białystok

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris świadczy darmowe porady prawne w Białymstoku i innych miastach Polski. W naszej działalności bazujemy na cywilizacji europejskiej, podstawach rzymskiego prawa oraz etyce chrześcijańskiej. Wspieramy organizacje, pracowników i osoby indywidualne, które doświadczają problemów w swoim życiu zawodowym lub prywatnym. Dyskryminacje i oskarżenia związane z wyznawaniem tradycyjnych wartości, przywiązaniem do prawa naturalnego lub jasnym stawaniem w obronie życia, to przykładowe problemy, które warto z nami skonsultować. Grupę Ordo Iuris tworzą prawnicy, adwokaci i radcy prawni.

Darmowe porady prawne w Białymstoku – wsparcie prawne Ordo Iuris

Porządek przedstawiony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest porządkiem, który chronimy. Darmowa pomoc prawna w Białymstoku może dotyczyć sytuacji, w której naruszone zostały na przykład:

  • autonomia rodziny,
  • prawo do życia,
  • wolność sumienia,
  • wolność zgromadzeń,
  • poszanowanie symboli religijnych i dziedzictwa narodowego.

Jeśli uchwalone w Polsce prawo jest niezgodne z konstytucją, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna w Białymstoku dla pracowników medycznych

Z darmowych porad prawnych w Białymstoku mogą skorzystać m.in. pracownicy sektora medycznego, np. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i ratownicy medyczni. Jeżeli w swojej pracy doświadczasz ataków ze strony pacjentów czy mediów (tradycyjnych lub internetowych), bo np. stajesz w obronie życia, skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją możemy udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej, a w razie konieczności również reprezentować Cię przed sądem w trakcie rozprawy.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Białegostoku

Niestety również polskie rodziny doświadczają naruszeń praw wynikających z konstytucji. Dochodzi do ograniczenia prawa rodzicielskiego ze względu na niski status materialny rodziców lub zaburzenia rozwoju potomstwa. Naszym zadaniem jest udzielenie wsparcie prawnego rodzicom, którzy mają prawo do autonomicznego prowadzenia życia rodzinnego.