Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Dąbrowa Górnicza
Porady i pomoc prawna Dąbrowa Górnicza

Porady i pomoc prawna Dąbrowa Górnicza

Prawnicy, adwokaci i radcy prawni tworzą Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zapewniamy darmowe porady prawne Dąbrowa Górnicza m.in. dla sytuacji, w których naruszony zostaje porządek konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteś lekarzem i doświadczasz dyskryminacji ze względu na wyznawanie poglądów pro-life? Wolność obywatelska Twojej organizacji została naruszona? A może odebrano Ci prawa rodzicielskie z powodu niższej sytuacji materialnej? Możemy interweniować w tych sprawach – na początek skontaktuj się z nami, by otrzymać bezpłatne porady prawne.

Darmowe porady prawne w Dąbrowie Górniczej – wsparcie Ordo Iuris

W Ordo Iuris przeciwdziałamy naruszeniom zapisów konstytucji, w tym:

  • tradycyjnych wartości rodzinnych,
  • tradycyjnego podejścia do edukacji i wychowania dzieci,
  • wolności obywatelskiej,
  • godności życia,
  • poszanowania dziedzictwa narodowego,
  • poszanowania symboliki religijnej.

Jeżeli sprawa naszego klienta wymaga postępowania sądowego, możemy go reprezentować.

Pomoc prawna w Dąbrowie Górniczej dla lekarzy i pracowników medycznych

Darmowa pomoc prawna ze strony Ordo Iuris dotyczy m.in. pracowników służby zdrowia. Wiemy, że ich decyzje mające na celu np. ochronę życia, często stają się przyczyną oskarżeń ze strony pacjentów. Te ataki pojawiają się również ze strony mediów. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a także farmaceuci, mogą więc zgłosić się do nas, by otrzymać porady prawne.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Dąbrowy Górniczej

Jesteśmy przeciwni ingerencji państwa w autonomię rodzin, dlatego oferujemy też bezpłatne porady prawne dla rodziców z Dąbrowy Górniczej. Z porad mogą skorzystać również świadkowie różnych sytuacji. Do ograniczenia praw rodzicielskich przyczyniają się czasem zaburzenia rozwojowe dziecka i złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Takie historie są niezgodne z podstawowymi prawami zapisanymi w konstytucji.

Więcej na temat działalności Ordo Iuris i edukacji prawnej

Aktualności i Aktywność ekspercka to dwie zakładki, w których zamieszczamy informacje na temat naszych działań. Zachęcamy do zapoznania się z historiami i sprawami, w których interweniowaliśmy. Jako Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris angażujemy się w debatę publiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie.