Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Bydgoszcz
Pomoc prawna Bydgoszcz

Pomoc prawna Bydgoszcz

Darmowe porady prawne w Bydgoszczy? Skontaktuj się z Ordo Iuris - Instytutem Kultury Prawnej. Jesteśmy Instytutem z siedzibą w Warszawie, ale pomagamy osobom z wszystkich miast Polski. Jeśli mieszkasz w Bydgoszczy i interesuje Cię pomoc prawna ze względu za naruszenie godności osobistej, wolności sumienia, działania pro-life lub wychowanie dzieci w sposób tradycyjny, skontaktuj się z nami. Nasz zespół prawników, adwokatów i radców prawnych pomoże Ci w rozwiązaniu sprawy. 

Pomoc prawna w Bydgoszczy - wsparcie Ordo Iuris

Darmowe porady prawne są propozycją skierowaną do rodzin, pracowników (m.in medycznych) i grup zawodowych z Bydgoszczy, które czują się pokrzywdzone z powodów takich jak na przykład:

  • ograniczenia związane z prawami rodzicielskimi lub ich utrata, 
  • naruszenie wolności obywatelskiej, w tym prawa do organizacji zgromadzeń, 
  • nadużycia w systemie wychowania i edukacji dzieci, 
  • pogarda wobec symboli religijnych i przedmiotów dziedzictwa narodowego. 

Darmowe porady prawne dla pracowników medycznych z Bydgoszczy

Pracownikami szczególnie narażonymi na akty przemocy stali się w ostatnich latach lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne. Oferujemy darmowe porady prawne dla wszystkich medyków, którzy w swojej pracy kierowali się sumieniem i działali w obronie życia. a którzy jednocześnie doświadczyli z tego powodu oskarżeń lub przemocy fizycznej czy psychicznej. 

Darmowe porady prawne dla rodziców z Bydgoszczy

Lata doświadczeń i wiedza prawnicza naszego zespołu Ordo Iuris jest też bazą dla rodziców odzyskujących prawa do swoich dzieci. Dążymy do tego, by przywrócić porządek konstytucyjny także w strefie autonomii życia rodzinnego. Rodziców z Bydgoszczy, zmagających się z oddzieleniem od dziecka wskutek np. złośliwych zawiadomień sąsiadów czy niskiego statusu materialnego, zapraszamy do zakładki kontaktowej i umówienia spotkania.