Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Legnica
Porady i pomoc prawna Legnica

Porady i pomoc prawna Legnica

Tradycyjny sposób wychowania dzieci, organizacja zgromadzeń pro-life, stosowanie symboli religijnych w miejscach publicznych i inne sytuacje, mogą stać się przyczyną aktów dyskryminacji. Jako Ordo Iuris zapewniamy darmowe porady prawne Legnica. Usługę kierujemy do wszystkich osób i organizacji, które z powodu tradycyjnego działania lub wyznania, doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej.

Darmowe porady prawne Legnica – pomoc Ordo Iuris

Komu przysługuje darmowa porada prawna? W jakich sytuacjach podejmujemy interwencję?
Przede wszystkim pomagamy rozwiązać trudne doświadczenia, w których doszło do nadużyć związanych z:

  • wolnością słowa,
  • wolnością wyznania,
  • niezależnością rodziny,
  • prawem do życia i poszanowania godności osób,
  • wolnością organizacji zgromadzeń,
  • poszanowaniem symboli dziedzictwa narodowego.

Bazujemy na zapisach konstytucyjnych i odwołujemy się do tego dokumentu, aby przywrócić porządek społeczny. Robimy wszystko, aby wywołać aktywny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne w sprawach, które dotyczą m.in. obrony rodzin. Niektóre sytuacje prowadzą do postępowania sądowego. W takich przypadkach jesteśmy gotowi, aby reprezentować klienta i nie zatrzymywać się tylko na poradach prawnych. Jeżeli w Polsce zostaje uchwalone prawo niezgodne z konstytucją, możemy także wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna Legnica dla lekarzy i pracowników medycznych

Darmowe porady prawne Legnica są dostępne m.in. pielęgniarkom, lekarzom, farmaceutom i ratownikom medycznym. Pracownicy medyczni to grupa osób szczególnie narażonych na ataki ze strony pacjentów. Jeśli w swojej pracy odwołują się do wolności sumienia, a ich pacjenci reagują oskarżeniami, konieczna może być interwencja prawna. Potrzebne jest profesjonalne wsparcie prawników, które pomoże rozwiązać sytuację poprzez odwołanie się do konstytucji.

Pomoc prawna Legnica dla rodzin z dziećmi

Bezpłatne porady prawne są również przeznaczone dla rodziców, którym z różnych, nieuzasadnionych przyczyn, odebrano prawa rodzicielskie. Wśród powodów znajdują się np. niższe statusy materialne i złośliwe zawiadomienia sąsiadów. Państwo ingeruje w autonomię rodzin także wtedy, gdy u dziecka występują zaburzenia rozwojowe. Tak jak w pozostałych przypadkach, pomagamy dzieciom wrócić do domu na podstawie prawa zapisanego w konstytucji.

Skuteczne interwencje prawne Ordo Iuris w Polsce i w Europie

Jeśli interesuje Cię nie tylko nieodpłatna pomoc prawna, lecz także nasze interwencje, zachęcamy do przeczytania publikacji dodanych w zakładkach "Aktualności" i "Aktywność Ekspercka".