Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Częstochowa
Pomoc prawna Częstochowa

Pomoc prawna Częstochowa

Darmowe porady prawne w Częstochowie? Skontaktuj się z Ordo Iuris – Instytutem na rzecz Kultury Prawnej, który tworzą prawnicy, adwokaci oraz radcy prawni. Działamy w Częstochowie i pozostałych miastach Polski. Wspieramy lekarzy, pracowników medycznych, rodziców i osoby indywidualne. Pomoc prawna udzielana jest tym, którzy doświadczyli dyskryminacji i nadużyć w odpowiedzi na wyznawanie tradycyjnego systemu wartości. Swoją aktywność opieramy na porządku przedstawionym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nowe przepisy prawa w Polsce są niezgodne z tym porządkiem, możemy pomóc we wniesieniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Darmowe porady prawne Częstochowa

W jakich sytuacjach darmowa pomoc prawna Ordo Iuris będzie realizowana? Pomagamy wtedy, gdy naruszone zostają:

  • autonomia rodziny,
  • prawo do tradycyjnego wychowania dzieci,
  • prawo do życia,
  • wolność sumienia,
  • wolność wyznania,
  • wolność zgromadzeń,
  • symbole religijne i przedmioty dziedzictwa narodowego.

Ograniczenie praw rodzicielskich, ataki ze strony mediów, oczernianie, przemoc fizyczna i psychiczna to przykładowe problemy, które trzeba rozwiązać. Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba jesteście w trudnej sytuacji, skontaktujcie się z nami. W przypadkach, w których konieczna będzie rozprawa sądowa, możemy reprezentować klienta w trakcie jej trwania.