Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Słupsk
Porady i pomoc prawna Słupsk

Porady i pomoc prawna Słupsk

Wykorzystaj darmowe porady prawne Słupsk ze strony Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Możesz poznać różne perspektywy rozwiązań trudnej sytuacji związanej np. z dyskryminacją z powodu tradycyjnego wychowania. Bezpłatna pomoc prawna Słupsk skierowana jest m.in. do rodzin z dziećmi, pracowników firm, lekarzy, pielęgniarek i medyków. Nasz zespół tworzą prawnicy, adwokaci i radcy prawni. Wywieramy aktywny i profesjonalny wpływ na orzecznictwo sądowe oraz administracyjne w Polsce.

Darmowe porady prawne w Słupsku – wsparcie Ordo Iuris

Darmowa pomoc prawna jest proponowana szczególnie tym osobom, które doświadczyły nadużyć z powodu:

  • wyznawania tradycyjnych wartości,
  • ograniczenia autonomii rodziny, np. wskutek niskiego statusu materialnego,
  • prowadzenia tradycyjnego modelu wychowania dzieci,
  • korzystania z wolności obywatelskiej, w tym m.in. organizacji zgromadzeń pro-life,
  • obrony godności życia,
  • wyznawania wiary Kościoła rzymskokatolickiego.

W naszej działalności bazujemy na porządku zawartym w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc prawna w Słupsku dla lekarzy i pracowników medycznych

Jedną z grup narażonych na dyskryminacje są lekarze i pracownicy medyczni. Kiedy działają zgodnie z wolnością sumienia i odwołują się do niego w swojej pracy (klauzula sumienia), mogą wywołać niezadowolenie pacjentów. Skutkiem tego bywają oszczerstwa, przeniesienie spraw do mediów, utrata dobrego imienia i niesłuszne oskarżenia. Darmowe porady prawne Słupsk to okazja do tego, aby skorzystać ze wsparcia i poznać możliwe rozwiązania.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi ze Słupska

Bezpłatna pomoc prawna Słupsk jest też skierowana do rodziców, którym odebrano prawo do wychowywania dzieci np. z powodu złośliwych zawiadomień sąsiadów, zaburzeń rozwojowych dziecka lub niskiego statusu materialnego. Nie zgadzamy się na to, aby państwo ingerowało w autonomię rodzin, dlatego skutecznie temu przeciwdziałamy. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dostępne środki, aby zmienić tę sytuację – jednoznacznie stajemy po stronie niezależności rodzin.

Ordo Iuris – więcej aktywności

Mieszkańcy i pracownicy ze Słupska mogą skorzystać z kontaktu telefonicznego, by uzyskać darmowe porady prawne. Warto również przeczytać artykuły opublikowane w naszych zakładkach: Aktualności oraz Aktywność ekspercka, aby dowiedzieć się więcej o dotychczasowych interwencjach. Jeżeli w Polsce uchwalone zostaje prawo niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, możemy wystąpić w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.