Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Gdańsk
Pomoc prawna Gdańsk

Pomoc prawna Gdańsk

Jesteś pracownikiem służby medycznej? Wychowujesz dziecko? Doświadczasz oskarżeń za organizację zgromadzeń pro-life? Proponujemy darmowe porady prawne dla osób z Gdańska realizowane przez pracowników naszego Instytutu Ordo Iuris. Bezpłatna pomoc opiera się na obronie osób skrzywdzonych wskutek naruszenia godności osobistej, wolności sumienia i autonomii rodzinnej. Działamy również w wielu innych kwestiach związanych z edukacją, poszanowaniem symboli religijnych i obroną tradycyjnego postrzegania ról determinowanych przez płeć. Jeśli jesteś z Gdańska, skorzystaj z zakładki kontaktowej i umów się na darmowe porady prawne

Darmowe porady prawne w Gdańsku - pomoc Ordo Iuris

Nasze darmowe porady prawne są udzielane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obrona:

  • autonomii i tożsamości rodziny, 
  • wolności obywatelskiej i wolności słowa, 
  • tradycyjnego wychowania i edukacji dzieci oraz młodzieży,
  • tradycyjnego postrzegania ról kobiet i mężczyzn, 
  • dziedzictwa narodowego, 
  • symboli religijnych. 

Pomoc prawna dla lekarzy i pracowników medycznych

Lekarzy, pielęgniarki, położne i farmaceutów z Gdańska zachęcamy do kontaktu z Ordo Iuris. Jeśli w swojej pracy doświadczyłeś fałszywych oskarżeń lub dyskryminacji ze względu na postępowanie zgodne z własnym sumieniem i działanie w obronie życia, przedstawimy Ci najważniejsze aspekty prawne. Znajomość prawa pomoże Ci rozwiązać konflikt i przeciwdziałać podobnym sytuacjom. Darmowe porady dotyczące wszelkich aspektów agresji i pozwań mogą iść w parze z naszą interwencją. Jeśli naruszone zostają założenia konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, występujemy przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Działania w obronie autonomii rodzin

Bezpłatna pomoc prawna w Gdańsku skierowana jest też do rodzin. Postępując w zgodzie z konstytucją, zapobiegamy ingerencji Państwa w życie rodzinne. Bronimy praw rodzicielskich, zwłaszcza tych, które odebrane zostały z powodu złej sytuacji materialnej czy złośliwości sąsiedzkich zawiadomień. W naszym zespole pracują doświadczeni prawnicy, adwokaci i radcy prawni.