Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Lublin
Pomoc prawna Lublin

Pomoc prawna Lublin

Wykorzystaj darmowe porady prawne Ordo Iuris, jeśli doświadczyłeś problemów związanych m.in. z fałszywymi oskarżeniami za działania pro-life lub wychowywanie dzieci zgodnie z tradycyjnymi wartościami. Jesteśmy Instytutem Kultury Prawnej, który pomaga rodzinom, pracownikom, osobom indywidualnym i organizacjom z Lublina i innych miast Polski. W Ordo Iuris pracują prawnicy, adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem.  

Pomoc prawna w Lublinie - wsparcie Ordo Iuris

Pomoc prawna dla mieszkańców i pracowników Lublina jest udzielana przez Ordo Iuris między innymi w sytuacjach:

  • ograniczenia praw rodzicielskich lub ich utratą, 
  • naruszenia wolności obywatelskiej, 
  • naruszenia wolności słowa i wyznania, 
  • nadużycia związanego z edukacją dzieci i młodzieży, 
  • znieważania przedmiotów i symboli dziedzictwa narodowego. 

Darmowe porady prawne dla pracowników medycznych z Lublina

Na akty przemocy i oskarżenia narażona jest grupa pracowników medycznych (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, położnych), którzy powołując się na swoje sumienie, działają z zasadami obrony życia. To właśnie między innymi z myślą o nich realizujemy darmowe porady prawne. Medyków z Lublina, doświadczających problemów zawodowych, zachęcamy do kontaktu z Ordo Iuris. 

Darmowe porady prawne dla rodziców z Lublina

Jeśli jesteś rodzicem, który doświadczył ograniczenia praw rodzicielskich ze względu na niski status materialny lub złośliwe zawiadomienia sąsiadów, zgłoś się do nas. Nasze działania mają na celu przywrócenie porządku konstytucyjnego, w tym także autonomię życia rodzinnego. Wykorzystaj darmowe porady prawne Ordo Iuris dla rodziców z Lublina, jeśli sytuacja nie dotyczy bezpośrednio Ciebie, ale Twoich bliskich. Zachęcamy do skorzystania z danych znajdujących się w zakładce kontaktowej.