Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Radom
Pomoc prawna Radom

Pomoc prawna Radom

W Ordo Iuris oferujemy darmowe porady prawne Radom. Są skierowane do rodziców, pracowników, organizacji i prywatnych osób, które zostały zaatakowane z powodu swoich działań lub poglądów związanych np. z wyznaniem religijnym albo obroną godności człowieka. Szykan z powodu decyzji motywowanych sprzeciwem sumienia lub uznawaniem tradycyjnych wartości, doświadczają szczególnie lekarze i pracownicy medyczni. Jeśli jesteś wśród nich, skorzystaj z zakładki kontaktowej na naszej stronie i przedstaw nam swoją sytuację.

Darmowe porady prawne w Radomiu – wsparcie prawne Ordo Iuris

Jako Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris chronimy porządku zapisanego w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy grupą prawników, adwokatów i radców prawnych, dla których ważna jest ochrona:

  • tradycyjnych wartości rodzinnych – w tym tradycyjnego systemu wychowania i edukacji dzieci,
  • niezależności rodziny,
  • wolności obywatelskiej – w tym wolności zgromadzeń i wolności słowa,
  • obiektów dziedzictwa narodowego – w tym symboli religijnych,
  • innych praw określonych w konstytucji.

Jeśli w Polsce zostaje uchwalone prawo niezgodne z konstytucją naszego kraju, możemy wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna w Radomiu dla pracowników medycznych

Pomoc prawna w Radomiu oferowana pracownikom medycznym dotyczy m.in. lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i farmaceutów. Wiemy, że ich decyzje wynikające np. z bezwzględnego uznawania prawa do życia, spotykają się z oskarżeniami pacjentów i mediów. Nasza bezpłatna pomoc prawna jest szansą na rozwiązanie problemów poprzez odwołanie się do zapisów prawnych.

Pomoc prawna dla rodzin z dziećmi z Radomia

Złośliwe zawiadomienia sąsiadów, niższy status materialny rodziców lub choroba rozwojowa dziecka stają się czasem przyczynami ograniczenia praw rodzicielskich. Jako Ordo Iuris pomagamy rodzicom zachować autonomię rodziny – nasze bezpłatne porady prawne skierowane są także do rodzin z Radomia.