Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Porady i pomoc prawna Krosno
Porady i pomoc prawna Krosno

Porady i pomoc prawna Krosno

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wspiera osoby i podmioty prawne doświadczające różnych aktów dyskryminacji. Lekarze, rodziny z dziećmi i pracownicy różnych firm mogą skontaktować się z nami, aby ocenić sytuację pod kątem prawnym. Darmowa pomoc prawna Krosno to usługa, dzięki której dowiesz się więcej na temat swoich praw, zapisów w konstytucji i możliwości rozwiązań trudnej sytuacji. Jesteśmy też dostępni dla mieszkańców innych miast.

Darmowe porady prawne Krosno – pomoc Ordo Iuris

Tworzymy zespół prawników, adwokatów i radców prawnych, którzy stoją na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Darmowe porady prawne Krosno udzielane są na przykład wtedy, gdy doświadczasz:

  • ingerencji państwa w autonomię rodziny i możliwość wychowywania dziecka według tradycyjnego modelu,
  • nadużycia związanego z prawem do życia i poszanowaniem godności człowieka,
  • aktów sprzeciwiających się wolności wyznania,
  • oskarżeń związanych z organizacją zgromadzeń pro-life,
  • oskarżeń związanych z decyzją podjętą w oparciu o wolność sumienia.

W każdej z tych sytuacji bezpłatna porada prawna może być początkiem dobrej zmiany. Prowadzimy Program Interwencji Procesowej, aby wywoływać aktywny wpływ na orzecznictwo sądowe i administracyjne. W przypadku postępowania sądowego możemy reprezentować klientów.

Nieodpłatna pomoc prawna Krosno dla pracowników medycznych

Wiemy, że jedną z grup, która może doświadczać aktów dyskryminacji, są pracownicy medyczni. Dzieje się tak np. wtedy, gdy w zgodności ze swoim sumieniem, podejmują decyzje pro-life. Pacjenci i rodziny pacjentów, którzy nie zgadzają się na takie działanie, mogą wykorzystać współpracujące media, aby oskarżyć o niewłaściwe działania lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów i pielęgniarki. Niestety godzi to w dobre imię lekarza, dlatego pomoc prawna jest konieczna.

Nieodpłatna pomoc prawna Krosno dla rodzin z dziećmi

Po darmowe porady prawne warto zgłosić się też wtedy, kiedy jako rodzic, doświadczasz ingerowania organów państwowych w autonomię Twojej rodziny. Znamy przypadki, w których państwo ograniczyło lub odebrało prawa rodzicielskie z powodu zaburzeń rozwojowych dziecka czy niższego statusu materialnego rodziców. Nie zgadzamy się na takie rozwiązania i skutecznie przeciwdziałamy krzywdom rodzin.

Interwencje prawne Ordo Iuris w Polsce i w Europie

Zakładka "Aktywność ekspercka" zawiera w sobie publikacje dotyczące naszej działalności. Zachęcamy też do lektury "Aktualności", które przybliżają nasze dotychczasowe interwencje i bronione wartości.