Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Łódź
Pomoc prawna Łódź

Pomoc prawna Łódź

Współpracujący z Ordo Iuris prawnicy, adwokaci i radcowie prawni z całej Polski, pomagają w obronie tradycyjnych wartości i działań na tle rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym i administracyjnym. Proponujemy darmowe porady prawne dla osób i organizacji z Łodzi. Doświadczane na co dzień akty przemocy fizycznej i psychicznej, fałszywe oskarżenia, nadużycia i dyskryminacja są niezgodne z założeniami konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawami obywatelskimi. Udzielana przez nas pomoc prawna skutkuje profesjonalnym wpływem na orzecznictwo sądowe i administracyjne. Mieszkańców i pracowników z Łodzi zapraszamy do skontaktowania się z naszym Instytutem - potrzebne dane udostępnione zostały w zakładce "Kontakt". 

Pomoc prawna w Łodzi - skontaktuj się z Ordo Iuris

Darmowe porady prawne to propozycja skierowana do rodzin, pracowników i grup zawodowych z Łodzi, którzy doświadczyli krzywd związanych między innymi z: 

  • ograniczeniem praw rodzicielskich, 
  • naruszeniem wolności obywatelskiej, 
  • naruszeniem wolności słowa, 
  • nadużyć w systemie wychowania i edukacji dzieci, 
  • zniewagi dziedzictwa narodowego.

Darmowe porady prawne dla pracowników medycznych

Jedną z grup zawodowych szczególnie narażonych na akty przemocy są pracownicy medyczni. Oferujemy darmowe porady prawne dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, położnych i reprezentantów innych stanowisk, którzy działając w zgodzie z własnym sumieniem, doświadczyli oskarżeń na drodze postępowania sądowego. Zapewniamy aktywną pomoc i dążenie do przywrócenia porządku konstytucyjnego. 

Darmowe porady prawne dla rodziców 

Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu Ordo Iuris, rodzice odzyskują prawa do swoich dzieci, a państwo przestaje ingerować w tworzone relacje. W Łodzi, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, rodzice doświadczają utracenia praw do swoich dzieci z powodu niższego statusu materialnego lub złośliwych zawiadomień. Nasza darmowa pomoc prawna skierowana jest do osób, które tego doświadczyły lub znajdują się w sytuacji zagrożenia.