Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Pomoc prawna Warszawa
Pomoc prawna Warszawa

Pomoc prawna Warszawa

Mieszkasz lub pracujesz w Warszawie? Interesują Cię darmowe porady prawne w sprawach związanych z naruszeniem godności osobistej i wolności sumienia? Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom i organizacjom, które doświadczają wykroczeń związanych z dyskryminacją wyznawanego, tradycyjnego systemu wartości, naruszeniem dóbr osobistych i wolności słowa. Szerszy zakres przypadków, w których interweniujemy znajdziesz poniżej. Jeśli jesteś z Warszawy i borykasz się z problemami rozwiązywanymi na drodze sądowej, zachęcamy do skorzystania z zakładki "Kontakt".  

Darmowe porady prawne w Warszawie - usługi Ordo Iuris

Realizowana przez nas pomoc prawna obejmuje sytuacje, w których konieczna jest obrona:

  • wartości rodziny,
  • wolności obywatelskiej, 
  • wolności słowa, 
  • wychowania i edukacji dzieci, 
  • godności osób wykluczanych społecznie ze względu na wyznawany, tradycyjny system wartości, 
  • dziedzictwa narodowego.

W sytuacjach, w których uchwalone prawo nie jest zgodne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, występujemy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pomoc prawna dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych

Dyskryminacja, fałszywe oskarżenia, naruszenia dóbr osobistych oraz przemoc fizyczna i psychiczna zdarzają się w miastach tak dużych jak Warszawa, ale też w mniejszych miejscowościach. Darmowe porady prawne oferujemy między innymi pracownikom medycznym; lekarzom, pielęgniarkom, położnym i farmaceutom, którzy działając zgodnie ze swoim sumieniem, doświadczyli pozwań, szykany i innych przejawów agresji.

Działamy w obronie rodzin 

Wszczynamy interwencje również w obronie praw rodzin. Dzięki naszej aktywności, Państwo przestaje ingerować w życie rodzinne. Rodzice odzyskują odebrane wcześniej prawa do swoich dzieci - prawa utracone m.in. wskutek niskiego statusu materialnego lub złośliwych zawiadomień sąsiadów. Jeśli Twoja rodzina lub bliskie Tobie osoby znajdują się w takiej sytuacji, pomoc prawna w Warszawie realizowana przez Ordo Iuris to dobra droga do rozwiązania sprawy. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, niezbędnymi do udzielenia wsparcia i przeprowadzenia obrony.